AKTIVITEITEN AGENDA 200 31 t/m zondag 39 oktober 2003 "Grondige luchtverdediging" Tentoonstelling over de Geleide Wapens bij Koninklijke Luchtmacht van 1960 -1995 donderdag 3 april t/m zondag 5 oktober 'In de Picture' Expositie Nederlandse Luchtvaartschilders zondagen 6 juli t/m 24 augustus Vlucht door de Eeuw Voorstelling Pandemonia Science Theater. woensdagen 9 juli t/m 20 augustusl Hollandse Heli Helden Voorstelling Pandemonia Science Theater. vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september Open Werlcplaatsdagen zondag 12 t/m zondag 19 oktober Nationale Modelbouw Manifestatie zaterdag 15 en zondag 16 november Lowland Tiger Meet zondags 14, 21 en 28 december Vlucht door de Eeuw Voorstelling Pandemonia Science Theater. woensdag 17 december 50 jaar Koninklijke Luchtmacht Tijdelijke tentoonstelling onder voorbehoud STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Voorzitter: F.P. Schulte, Noordzijde Zoom 10, 4613 AA Bergen op Zoom, tel. 0164 256266. Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker, Vierambachtsweg 51, 2481 KS Woubrugge, tel. 0172 518470. Secretaris: M. Botma, Van Bothnialaan 19, 7742 WD Coevorden, tel. 0524 514628 Penningmeester: P.P.A. Moreu, Graaf Willem de Oudelaan 189, 1412 AS Naarden tel. 035 6853927 Bankrekening: 30.23.61.413 Postbankrekening: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Naarden. Leden: L.M.M. Baltussen, Ir Th.A. Bierman, R. d'Hollosy. Projecten: R. d'Hollosy, Oude Jolcweg 8, 8394 VP De Hoeve, tel. 0561 433468 Bankrekening: 15.19.23.078 Postbankrekening: 312 609 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, De Hoeve. Het Militaire Luchtvaart Museum is gratis toegankelijk en is het gehele jaar geopend, dins dag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag, le Paasdag, le Pinksterdag en beide Kerstdagen gesloten). Militaire Luchtvaart Museum, Kamp van Zeist, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg tel. 0346 353815 www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 30