A "Meteor wordt m'n dood" (dacht ik) Inmiddels meer dan een jaar geleden, op 18 december 2002 tijdens de kerstsocial heeft het MLM afscheid genomen van zijn toen, oudste vrijwilliger, de heer Henk van der Molen. Ruim een maand daarvoor bereikte hij de leeftijd van 75 jaar. Dat is een mijlpaal waarop bij het MLM staat: einde oefening. Een verzekeringskwestie. Ongeveer zes jaar daarvoor begon Henk van der Molen, juist verhuisd naar Amersfoort, z'n vrijwilligersloopbaan bij het museum in de winkel. Hij deed het met plezier, maar met z'n twee linkerhanden legde hij de onweerstaanbare neiging aan de dag om op de verkeerde kassa-toetsen te drukken. Eén keer draaide hij de kassa compleet in de soep, zodat er de rest van de dag met papier en potlood moest worden gewerkt. De volgende morgen moest er zelfs een monteur aan te pas komen alvorens de winkel kon worden geopend. Cor en Roos van Steijn verzetten zich dan ook niet toen hij te kennen gaf de overstap naar het rondleidersgilde te willen maken. In die functie kon hij zich meer ontplooien en op z'n vele, zeer gevarieerde rondleidingen - van geestelijk gehandi capten tot luchtmachtkadetten van de KMA - kijkt hij dan ook met veel genoegen terug. V hebt zeker ook gevlogen", kreeg hij vaak van bezoekers te horen. En als dan het antwoord luidde: "Ik ben zelfs nooit in dienst geweest", bleef het meestal even stil. In de ogen van een enkeling, afkomstig van de Luchtmacht, viel soms te lezen: "Wat doet die vent dan in ons museum?" Dat bleef dan natuurlijk beleefdheidshalve onuitgesproken. Wèl vaak uitgesproken was de reactie: "Nooit bij de Luchtmacht geweest en er toch zoveel van af weten? Knap!" Tja, de belangstelling voor de (militaire) luchtvaart ontstond bij Henk van der Molen al in de jaren '30, toen hij als Rotterdamse jongen op Waalhaven de Fokkers zag waarmee een inwonende tante naar Haamstede placht te vliegen. En tijdens de mobilisatie in 1939/'40 waren het de Fokkers G-l van de 3e JaVa (met de eend op de neus, waarvan de hals in een knoop lag), die een onuitwisbare indruk op de twaalfja rige maakten. Sindsdien is z'n interesse in de militaire lucht vaart als een moedervlek met hem meegegroeid, zoals hij het zelf uitdrukt. In plaats van een officiersloopbaan koos hij - medically unfit for all services! - voor een carrière in de journalistiek. Vanwege zijn specifieke belangstelling onder hield hij als verslaggever bij krant en televisie de jaren door, nauwe contacten met de Koninklijke Luchtmacht. In bijgaan de artikelen vertelt hij - op instigatie van museumdirecteur Jan Janssen - over zijn (speciale) belevenissen met de Gloster Meteor. Het is lang, lang geleden "28 januari 1949 blijft een van de gedenkwaardig ste dagen uit mijn leven. Hoewel intussen ongeveer 55 jaar geleden, staat die dag me nog levendig voor de geest. Ik dacht een ogenblik dat het de laatste dag van mijn leven zou zijn. "21 jaar en dan omko men bij een vliegtuigongeval", flitste het door me heen. Wat was er dan aan de hand? 28 januari 1949 was de datum waarop het eerste Meteor squadron - nr. 1 Jachtvliegsquadron. later bekend als "323" - Leeuwarden als basis kreeg. Onder commando van majoor Jan Flinterman wer den die dag de acht jets van Twenthe naar Leeuwarden overgevlogen. En daarbij dreigde het voor mij mis te gaan. Ambitieus als ik was, had ik er geen zin in bij het voormalige KLM-gebouwtje af te wachten wat er zou gebeuren. Collega Jildert Sudema van de Leeuwarder Courant had ik zo ver gekregen, dat we samen het veld waren opgelopen om vanaf een parallelle baan het landen van de Meteors beter te kunnen gadeslaan. En toen gebeurde het. B. van Gelder, één van de vliegers van het squadron, ver telde. ten behoeve van "Het paard van Phaëthon": "De De Gloster Meteor Mk.4 "1-35" was één van de acht toestellen, die op 28 januari 1949 op Leeuwarden landde. 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 14