Henk van der Molen Een heel gek artikeltje... "lat '7bC""'! Cep"bUceerd het o«w.„. .,w Meteo gaf drie kilometer zicht in Leeuwarden, maar of het nu kwam door puur opwinding of iets anders, het leek schrijver dezes niet veel meer dan anderhal ve kilometer en dat zeven van de acht toestellen de juiste baan vonden, was een klein wonder." En dat achtste? De piloot van die Meteor wilde landen op de baan waar m'n collega en ik stonden! Ik zie hem nog recht op ons af komen daveren. Een grijs monster. We stonden aan de grond genageld. M'n hart klopte in m'n keel. Na een waarschuwing van de eerder gelande squadroncommandant trok de vlieger pijl snel op en gierde op een hoogte van slechts enkele meters over ons heen. Het heeft wel even geduurd voordat we een woord konden uitbrengen. Van de feestelijke toespraken die daarop volgden, heb ik in elk geval maar weinig gehoord. Die toespraken, schrijft Van Gelder, "verzachtten de meer scherpe opmerkingen die majoor Flinterman ons kort na de landing had toegevoegd." Heeft hij daarbij ook tegen de betrokkene gezegd: "Je had bijna twee verslagge vers van de sokken gevlogen?" Als ik wist wie het is geweest - dat heeft men altijd collegiaal voor mij ver zwegen - zou ik hem, gesteld dat hij nog in leven is, alsnog de rekening sturen voor het stomen van mijn kleren die een uur in de wind naar kerosine stonken. 955 K.M Van een eigen verslaggever) een ffroo't aëëuTjournal'ÏStelIenden en sen hebben Zaterdag te filmmen- °P de recordpoging van ma***3 gewacht man. 5 van majoor Flinter toren van°nLeem^ardener dT6 %meldde de VeId r.alles klaar" °P bet v"eg- wagen kon dit nor njTf' ar de radi<>- gen. Daar was im»jf nr»~ de baan Ze£- aan het werk om de doo^dl macht lekken in de kilometer* 1 ontstane de meetapparatuur te di h?ëG kabeIs van Leeuwarden majoor Flint Tenvö1 in nant Wansink zich zaTentfermanu en luite- derde de tiid er» u Ve**bijten vor- slechteren. Op dë Anfe? 7 te de zag men de kta wr dUinen staan" Reeds was toestemming gzaam V€rvagen. commandant van dJ !I]kreê'en van de generaal Giebel, om on 2^'strijdkrachten, toen luitenant Wansink vlie^n. °ver het strand gierde Z w" Meteor beoordelen. Hij was n.» f1 "««r te Ameland, toen hij aan de ëadi b°Ven (Iu°chtvaërtlXëator™mTedeVr NX L' hadden, werd via de radio m ,n orde de vlucht was afgëllët en a Pdeeld' dat tuigen onmiddellijk naar hun h VÜeg' ten terugkeren. basis moes- de 'snelheidspr^fP'^teer^he®^ de majoor drie uur afgelerd VoiJL^ onSeveer ^ot de foto-electrische cellen mn\etill8 snelheid van 9*5^ km w werd een snelheid ïs echter De officiële deze geregistreerd is met fltaT' daar nog ontwikkeld moet wordën eersi: Het gekste artikeltje uit een ruim veertigjarige ■t ail Wn maandaS 29 augustus 1949 Ut all your news into the first paragraph; who f e devil reads the second anyhow?, luidt een nieuw m de laatste alinea. En in het lullige kovie 2 "°S een ook. De verklaring van het vreemde stukje vindt men in bijgaand artikel 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 15