Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum INHOUD °FS1 ER^ Uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum Nr 11 januari 2004 Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden College van advies: Prof. Dr Ir J.L. van Ingen. Dr J.M. Schroder. Prof. Dr Ir H. Tennekes. Lt.-Gen. b.d. C. de Veer Erelid: H. Dieters Bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker Secretaris: M. Botma Penningmeester: P.PA Moreu Leden: L.M.M. Baltussen Ir Th A Bierman R. d'Hollosy Donateuradministratie: Postbus 178 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo Antonlaan 176 3701 VG Zeist Hans.Berfelo@wanadoo.nl Foto's omslag: Gloster Meteor Mk.8 van het MLM. Inzet: Brewster Buffelo Vormgeving en druk: Vis Offset Alphen a/d Rijn De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. in al haar recreatieve, educatieve en publicrelationstaken, alsmede het streven naar het instandhouden van een collectie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is gevestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. (Voor adressen en openingstijden zie elders in dit blad). In de wachtstand 3 Ir Herman Doppenberg 1916 - 2003 4 Notities uit het Museum 8 Fiets van Messel Award voor de derde keer uitgereikt 13 Herinneringen 14 Luchtverdedigers van de Bandoengse hoogvlakte 21 Aktiviteitenagenda 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 2