Op de korrel Kort nadat tlt-vl. Doppenberg met zijn patrouille om 04.41 uur opnieuw is gestart, belaagt een negental Messerschmitt-109's boven De Kooy enkele landende D.XXI's van de patrouille van eerste luite nant-vlieger F.L.M. Focquin de Grave. Een paar vlie gers breken daarop hun landing af of maken een doorstart en keren zich tegen de Me 109's. Zo ook een van de patrouilles die net weer in de lucht is. Ook de net gestarte patrouille Doppenberg gaat direct op de aanvallers af. Daarbij krijgt patrouille commandant Doppenberg zelf een Me 109 op de korrel die zwaar beschadigd in de Wieringermeer terechtkomt. Dan wordt de patrouille Doppenberg teruggeroepen om een Junkers 52 te achtervolgen. Terugkerend ontdekt tlt-vl. Doppenberg nog twee Me 109's bij de Afsluitdijk. Hij kan ze nog net berei ken met zijn lichtspoormunitie. Een rookpluimpje in de romp maakt hem erop attent dat hij wordt beschoten: de radio is kapot. Nadat hij om 05.06 uur is geland, blijkt dat de Me 109 vlieger hem goed in het vizier heeft gehad: aan beide zijden van het vliegtuig is de hoofdligger van de vleugel met één kogelgat doorboord. 'De gaten waren zo goed door het midden van de liggers, dat de sterkte wei nig werd beïnvloed en ik de machine als vliegwaar- dig door heb laten vliegen', schrijft tlt-vl. Doppenberg in de Spinner van april 2003. Buiksloot De '221' wordt door de Technische Dienst op De Kooy gerepareerd en vertrekt een dag later, op 11 mei om 07.25 uur, opnieuw met tlt-vl. Dopperberg aan de stuurknuppel, tegelijk met de vijf andere nog intacte D.XXI's naar het vliegpark Buiksloot. Om 10.22 uur fungeert Doppenberg weer als patrouille commandant om samen met de '235' (res.tlt-vl. J.C. Plesman) en de '240' (res.sgt-vl. A.F. Postmaa) een tweetal Fokker C.V's ('619' met elt-wnr B.H. Slager en res.sgt-vl. G. van Schaik en de '645' met elt-wnr H.T. de Raaf en res.sgt-vl. G.F. Roeloffzen) van het vlieg park Ruigenhoek te begeleiden bij een 'low-level' verkenning van wegen en stellingen in het vak Utrecht - Amersfoort - Rhenen - Arnhem. De verken ning over de Gelderse vallei verloopt succesvol en alle vliegtuigen keren behouden terug op hun thuisbasis. De D.XXI's landen om 11.40 uur weer op Buiksloot. Op 13 mei 1940 maakt res.tlt-vl. Herman Doppen berg zijn laatste vlucht met een D.XXI ('219'). Ook dan is hij patrouillecommandant voor een vlucht van vijf D.XXI's: de '244' met res.tlt-vl. Jan Bosch, de '240' met res.tlt-vl. Bob van der Stok, de '235' met res.tlt-vl. J.C. Plesman en de '242' met res.sgt-vl. P. Smits. Ze stijgen om 03.58 uur op van het vliegpark Buiksloot om vier Fokker C.X's van het vliegpark Bergen te begeleiden op een bombardementsvlucht naar Wageningen. Vanwege de opdracht van de C.X's is eigenlijk meer begeleidende bescherming voorge schreven. Maar er worden daartoe slechts twee in plaats van vier Fokker G.IA's vanaf Bergen ingezet: de '321' met res.tlt-vl. A. van Ulsen en dpl.sgt-boordtele- grafist/luchtschutter K. Vermaat en de '318' met res.tlt-vl. F. Peetoom met mogelijk nog een lucht- schutter aan boord. De C.X's: '705' met elt-vl. R. Hofstede als escadrille-commandant en res.tlt-wnr M.G. A-Tjak, de '711' met tlt-vl. H.C. Asjes en res.tlt- wnr R.E.B. Lewis, de '700' met res.sgt-vl. R.M. van Luijk en tlt-wnr H.J. Landman en de '712' met res.sgt- vl. D.J.F. Roxs en res.tlt-wnr J.H.M. ten Holder. Een geplande vijfde C.X komt niet van de grond door startproblemen. De C.X's hebben de opdracht de bos rand ten noordoosten van Wageningen te bombarde ren. De D.XXI's van patrouillecommandant Doppenberg sluiten in de lucht aan bij de formatie en volgen dan het IJ - Loosdrecht - De Bilt - Doorn - Grebbe - Amersfoort. Er worden 32 bommen afgewor pen boven het opgegeven doel. De vliegtuigen wor den hevig beschoten door Duits afweergeschut. Na het bombardement mitrailleren alle vliegtuigen het bosperceel. Ook de D.XXI's beschieten vijandelijke troepen en artillerieopstellingen. Langs dezelfde weg keert de formatie terug naar hun thuisbasis. Onderweg beschiet een Nederlandse autocolonne de D.XXI's en boven Woerden haalt tlt-vl. Van Ulsen nog een Me 109 naar beneden. De G.IA's hebben tal van treffers geïncasseerd en keren zwaar beschadigd terug op Bergen. Om 04.52 uur landt de patrouille Doppenberg op Buiksloot. Een dag later, op 14 mei, houdt het op. Nederland capituleert, de luchtmacht is uitgeschakeld. K.N.I.L. Na de oorlog meldt Herman Doppenberg zich spon taan bij het opkomstdepot op Ypenburg als oorlogs vrijwilliger (ovw) en wordt terstond naar Wolverhampton in Engeland gezonden. Hij is van mei tot en met 17 juni 1945 gelegerd in het Wrottesley Park Camp aldaar en is bestemd voor een grondfunctie bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Eerste Luitenant ir. Doppenberg wordt 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 6