Orion eindjaren negentig werden ook de kleuren aangepast en kregen de kisten na groot onderhoud bij OGMA Alverea (Portugal) een grijs (gloss gull grey) kleurtje. Voorheen werd groot onderhoud uitgevoerd bij de KLM op Schiphol. De eerste die in die kleuren werd afgeleverd, was de '301' die in november 2002 op Valkenburg arriveerde. Het grijze kleurtje ook op de radome. zorgde voor een verminderde visuele her kenning en een geringere 'IR-signature' voor hitte- zoekende raketten. Door deze grijze kleur was er een lagere binnentemperatuur. Voor mens en apparatuur een plezierige bijkomstigheid bij al die nieuwe ope raties in de hete gebieden van de wereld. Dit in tegenstelling tot de oude werkomgeving zoals de 'Royal Netherlands Navy/1917-1992/75 years of Naval Aviation'. Op vrijdag 7 januari 2005 landden de '300' en de '307' (deze grijze vogel versierd met de tekst 'Dutch Pelicans Farewell Flight)' als laatste operationele MLD-Orions op Valkenburg na een vlucht vanaf Hato. In 2005 zullen er toch nog ongeveer 500 vlieguren gemaakt worden in het kader van de training van Duitse bemanningen. De Duitsers maken deel uit van het 'P-3C CUP. Marineflieger System Ausbildungsstaffel Valkenburg NL', om hierna opera tioneel te worden bij Marineflieger Geschwader 3 'Graf Zeppelin' vanaf Nordholz in november 2005 (serials '60+01' tot en met '60+08'). Over een deal met de Portugezen bestaat nog enige onduidelijkheid met betrekking tot een eventuele verkoop aan hun marineluchtvaartdienst. 'koude' Noord Atlantische Oceaan. Een ander voor deel was een betere bescherming tegen vuil en corro sie. Deze kleuren pasten in de nieuwe uniformiteit van de MLD en de andere MPA-gebruikers in Europa. Uiteraard werden de teksten/cijfers op de kist in het zwart aangebracht voor een duidelijkere herkenning. De meesten zijn getooid met de MarPat-badge. Specials De '307' kreeg een groot embleem (sticker) op de staart voor de 'Open Dag' in 1990 ter gelegenheid van '50 jaar 320/321VSQ\ In die kleuren stond deze kist op de toenmalige staticshow. Tijdens de viering van '75 jaar MLD' in 1992 werden vier Orions (de '302', '304'. '307' en '308') korte tijd voorzien van een feestband op de romp. aangebracht achter de cockpit, met de nationale kleuren rood/wit/blauw en een speciale badge op de staart Vanaf 2005 zijn de Orion-squadrons symbolisch opge heven tijdens de afscheidsceremonie op 14 januari j.l. De sluiting van Valkenburg volgt later dit jaar. Door omwonenden, marine en actiegroepen is veel verzet geweest tegen de sluiting en werd de kapitaal vernietiging in de pers breed uitgemeten. In dit arti kel laten we de voors en tegens maar achterwege. Gedurende veel luchtshows gaven de Orions acte de présence, vaak stonden ze op de static show. soms namen ze deel aan de airshow. Veel werd er ook geoefend met andere Orion-gebruikers tijdens de vele (maritieme) oefeningen, dit van de Poolcirkel (Andoya) tot de hete woestijn van Bahrein. Ook op diverse velden werden ze vaak waargenomen tijdens de vele 'touch and go's' en werden fullstops gemaakt en take-offs beoefend. We zullen ze node missen... Met dank aan: Anja, Ludo Mennes. Rob Schleiffert (Centerline), PORQSVMV, SWS en de MLD op MVK Valkenburg. Bovenstaand Orion-artikel is met toestemming overgenomen uit Full Stop, het verenigingsorgaan van de Aviation Group Leeuwarden. Full Stop is een kwartaaluitgave op het formaat 17x24 cm, minimaal 60 pagina's groot, waarvan een aantal in full colour, waarin historische en hedendaagse luchtvaartzaken aan de orde komen. Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen via het alge mene postbusnummer: Postbus 444, 8901 BE te Leeuwarden, of via fuUstopredactie@hotmail.com. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2005 | | pagina 27