Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum INHOUD %WU4 Uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum Nr. 20 april 2006 College van advies: R.G. Boekhoven Prof. Dr Ir J.L. van Ingen. Dr J.M. Schroder. Prof. Dr Ir H. Tennekes. Lt.-Gen. b.d. C. de Veer Erelid: H. Dieters t Bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker Secretaris: M. Botma Penningmeester: Drs E.J. Remkes Leden: L.M.M. Baltussen IrTh.A. Bierman H.G. Berfelo P.P.A. Moreu Donateuradministratie: Postbus 178 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo Antonlaan 176 3701 VG Zeist Hans.Berfelo@wanadoo.nl Foto omslag: De eerste KLu F-16 Inzet: Curtiss Hawk C.319. Onderwerp van een nieuw project. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. in al haar recreatieve, educatieve en public-relationstaken, alsmede het streven naar het instandhouden van een collectie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is gevestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. (Voor adressen en openingstijden zie elders in dit blad). Notities uit het museum Curtiss Hawk Kampongverkenning Ik vloog met de eerste KLu F-16 Savigny: Domein van Dassault's De vliegtuigsterkte van de Auri Recent verschenen Activiteitenagenda

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 2