"De Vliegtuigsterkte van de Indonesische luchtmacht 1945 -1950" Aanvullingen en reacties op het artikel in Spinner 19 21 In mijn artikel over de Indonesische luchtmacht werd een foto afgedrukt van C-47 RI-002, die op 17 october 1947 para-troopers over Kota Wariningi heeft gedropt. Deze foto is een officiële TNI-AU foto. Helaas heeft de TNI-AU ook een andere foto van de RI-002 gepubliceerd, een foto met de registratie RI- 002 in een ander formaat. Dit brengt de foto in mijn artikel in twijfel en ik neem aan dat het waar schijnlijk een foto is van een 're-enactment' van de Kota Waringi drop. Dit is niet de eerste keer dat TNI-AU publicaties dubieuze historische foto's hebben. Eén publicatie heeft een bijzonder goede foto van de Avro Anson RI-003. die. gebaseerd op de geschiedenis van dit vliegtuig tussen 10 december and 14 december 1947 zou moeten zijn gemaakt vanuit een ander vlieg tuig. Vanwege de omstandigheden in die tijd lijkt mij die situatie moeilijk, zoniet onmogelijk. Een verdere aanduiding dat de foto een 'fake' is. is het feit dat die foto dezelfde achtergrond heeft als een bekende foto met drie Rockwell Bronco's er op. Een nadere vergelijking geeft aan dat het mogelijk is om de drie Bronco's te later 'verdwijnen' onder de Anson. Tenslotte laat de foto van RI-003 de mar king F-MW doorschijnen, een vliegtuig dat nota bene bij het 321ste Squadron RAF diende. En hoe wel dit een Nederlands squadron betrof, werden de Ansons uitsluitend in Europa gevlogen. Bovendien weten we dat RI-003 oorspronkelijk RAF vliegtuig AX505 was en dat dit vliegtuig waarschijnlijk bij het Empire Air Training Scheme heeft gevlogen. Jos Heyman In het blad "Spinner" no. 19 - januari 2006 van Jos Heyman uit Riverton. Australia las ik het artikel met bovenstaande kop. Daarin staat, ik citeer "Al in oktober en november 1945 werd met Japanse vlieg tuigen voorzien van Indonesische kentekens, boven Malang gevlogen." De AVRO Anson RI-003. Duidelijk is te zien dat het een opna me is van een oorspronkelijk toestel van 321 Squadron. Misschien vindt u het leuk mijn persoonlijke waar neming te weten: In augustus 1945, op de dag dat het Indonesische ongeüniformeerde Vrijheidsleger de Japanse kazer ne in Djokjakarta met een grote menselijke over macht aanviel en - door gebrek aan ammunitie bij de Japanse verdedigers - veroverde, vloog een paar keer heel laag een vliegtuig met een rood-witte bol als kenteken boven ons huis aan de Pakemweg (de weg van Djokja naar Kalioerang, een bergplaats waar een historische conferentie heeft plaats gehad). Het was vermoedelijk op weg naar de Japanse kazerne voor een verkenning of intimida tie. Ik hoorde namelijk geen schoten bij het over vliegen. Ik meen me te herinneren dat er even later een tweede vliegtuig van hetzelfde type bijkwam. Ik (vliegtuig hobbyist) had het type Japanse vliegtuig nog nooit eerder gezien. Na het lezen van het arti kel in de Spinner meen ik dat het een Tachikawa Ki- 55 is geweest. Misschien ook leuk te vermelden dat aan die Pakemweg het allereerste vliegveld van Djokja was gelegen. Ik woonde in de tweede helft van 1942 tot halverwege 1945 ca 200 meter daar vandaan, maar

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 21