Pilots Call 4- naar beneden. En dit kreeg men dus wel een uur lang in serie te zien. Je kon de oefening horen aan komen door het aanzwellend geronk van de motor bij het optrekken, waarna de motor werd dichtge trokken op het moment dat het vliegtuig met de neus verticale omhoog stond. Deze dagelijkse oefe ningen maakten grote indruk op de bevolking. Het bovenstaande heb ik opgetekend uit persoonlij ke waarneming en herinnering. George Welborn "Vriend van het MLM" Dear Sir. Jos Heyman, De Vliegtuigsterkte van de Indonesische luchtmacht, op bladzijde 11bommen op Semarang. Als de dag van gisteren kan ik me nog herinneren dat we in de vroege morgen werden opgeschrikt door het geluid van een vliegtuigmotor en dan de ontploffing van de bommen. Ik rende naar buiten en daar kwam een eenmotorige tweedekker, die verdween in zuid-westelijke richting. Beste wishes. Joe Tu miners Indianapolis. USA Ook de Mitsubishi F1M2 werd voorzien van Auri-kleuren. Op de achtergrond twee Kawanishi N1K1 Kyofu eveneens in Auri- kleuren. foto: via J. Terlouw Op het Auri artikel heb ik een kleine aanvulling. Op bladzijde 12 bij "andere raporten, waarvoor geen Indonesische of fotografische bevestiging is...." van Kawanishi NI KI. Mitsubishi F1M2 en Kyushu E14Y1 in Auri-kleuren. bestaan wel foto's. Ik heb bijgaande foto's in 1967 van Hugo Hooftman gekocht. De foto's zijn genomen op het Marinevliegkamp van Soerabaja. Met vriendelijke groeten, Jacob Terlouw 4- Fighter Pilots, In het Militair Luchtvaart Museum is momenteel een expositie Jachtvliegers. Leuk, maar met name de vliegerverhalen dreigen allemaal verloren te gaan. Daar moeten en kunnen we wat aan doen! Vandaar dat ik met een aantal ex base comman ders de grootste Pilots Call aller tijden wil organi seren. De datum is vrijdag 8 september 2006 in het MLM en het Casino. Met als doel voorafgaand aan deze meeting alle spannende verhalen uit de jachtvliegerij te verzamelen. Graag dus alle komische, spannende of tragische vliegerverhalen waar je zelf een rol in hebt gespeeld, doorsturen naar: jachtvliegers@gmail.com Wij gaan daarvan een uniek boek maken. De CDS en KLu ondersteunen dit initiatief volledig. Steve Netto Zie ook de website: http://jachtvliegers.tripod.com 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 23