UITGIFTE GELEGENHEIDS-ENVELOPPEN AKTIVITEITEN AGENDA 2006 MVK De Kooy nr. 48 In de serie MVKK-enveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, zal op 18 mei 2006 enveloppe MVKK nr.48 worden uitgegeven. De enveloppe is gewijd zijn aan de "Spijker V-2". Bestellen De enveloppe MVKK 48 kan worden besteld door (vóór de datum van uitgifte) 4,00 per stuk over te maken op postbank 42 73 720 ten name van "Gelegenheidsenveloppen MVK De Kooy", Den Helder. Bij bestelling gewenste enveloppe en nummer vermelden. Nog verkrijgbare enveloppen De enveloppen nummers SVMLM 5 t/m 36 en MLN 37 t/m 44 zijn nog verkrijgbaar a 4,00 per stuk. De enveloppen nummers MVKK 6 t/m 47 zijn nog verkrijgbaar a 4,00 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R. Pattynama, Stadh.Willem-5-straat 15, 1785 JA Den Helder. Tel. 0223-660655. 2006 Expositie "De Jachtvlieger" Expositie in het kader van het 25-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. De expositie geeft een beeld van de veran deringen waarmee de Nederlandse jachtvliegers door de jaren heen te maken hebben gekregen. Centraal staat de wisselwerking tussen mens en vliegtuig en er wordt tevens ruime aandacht besteed aan de uitstraling van de militaire luchtvaart naar andere sectoren van de samenleving. elke dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur in de voorjaarsvakantie, juli, augustus en kerstvakantie Kinderworkshops Vliegen of Straalmotor Tijdens de workshop krijgen kinderen van 9 t/m 12 jaar meer inzicht in de principes van het vliegen. De eerste workshop gaat in op het liftprincipe, de manier waarop een vliegtuig kan blijven vliegen. De tweede workshop geeft inzicht in de werking van de straalmotor, actie en reactie. elke le zondag van de maand Filmdag maandag 17 april (Tweede Paasdag) Museumtheater Bob Salto dinsdag 2 t/m vrijdag 5 mei en zondag 7 mei Open Cockpitdagen donderdag 25 mei Hemelvaartsdag Museumtheater Bob Salto maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) Museumtheater Bob Salto elke woensdag en zondag in juli Bob Salto met een nieuwe theatershow elke woensdag en zondag in augustus Museumtheater Bob Salto najaar 2006 Expositie 'Aviation Art III* zaterdag 16 en zondag 17 september Open Werkplaatsdagen vrijdag 20 t/m vrijdag 27 oktober Nationale Modelbouw Manifestatie zaterdag 11 en zondag 12 november Virtueel Demoweekend Groot vluchtsimulatorenspektakel woensdag 27 december 2006 t/m zondag 7 januari 2007 Bob Salto met een nieuwe theatershow Evenementen onder voorbehoud 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 26