F( o u Lt het museum Terugblik r J Toekomst Museum Bij het schrijven van deze notities was de besluitvor ming over het dossier museaal beleid Defensie nog niet afgerond. Dat neemt niet weg dat de contouren van een nieuwe structuur van het museaal bestel bij Defensie zich steeds duidelijker beginnen af te teke nen. Alles wijst er op dat er op de Vliegbasis Soesterberg een Nationaal Militair Museum tot stand zal komen, waarin het Militaire Luchtvaart Museum, het Legermuseum en, blijkens recente krantenberich ten. ook het Museum van de Koninklijke Marechaussee (Buren) zullen opgaan. We houden u op de hoogte! Museumtheater Tijdens de kerstvakantie speelden de acteurs van Pandemonia Science Theater iedere dag in de Vreeburghal driemaal de voorstelling Vlucht van de Eeuw. Zoals gebruikelijk was de tribune telkens weer goed gevuld. In de voorjaarsvakantie genoten hon derden bezoekers in het Flying Center van de voor stelling Hollandse Heli Helden. Vlucht van de Eeuw wordt dit jaar ook weer aan VMBO-scholen aangeboden. Hollandse Heli Helden en Bob Salto worden eveneens geprolongeerd. De komende maanden zal in samen werking met Pandemonia Science Theater bovendien een nieuwe theatervoorstelling worden ontwikkeld rond het thema Nederlandse vliegers in de Royal Air Force. Deze zal in juli in première gaan. INSEAD bijeenkomst Dinsdag 7 februari waren op uitnodiging van het Ministerie van Defensie ruim 100 oud-leerlingen van het prestigieuze opleidingsinstituut INSEAD. geves tigd in Fontainebleau (Frankrijk), te gast in het muse um om kennis te nemen van actuele ontwikkelingen rond de Nederlandse krijgsmacht. Directeur Operaties van het Ministerie van Defensie Generaal- majoor Jouke Eikelboom verzorgde bij deze gelegen heid een briefing over de operaties waar de Nederlandse krijgsmacht op dit moment bij betrok ken is en Majoor Rob Strating ging uitgebreid in op de stand van zaken bij de vervanging van de F-16. LAN-Party: It's all in the game Zaterdag 11 februari vormde de Vreeburghal het decor voor een LAN-party, georganiseerd door Casema, de Koninklijke Luchtmacht en het Militaire Luchtvaart Museum. Doel van dit evenement was meer begrip te kweken voor het fenomeen 'gaming' en nog eens uitdrukkelijk de aandacht te vestigen op het economische en educatieve belang van de gaming-sector die qua omzet inmiddels vele malen groter is dan de filmindustrie. De Tweede Kamerleden Raymond Knops (CDA), Charlie Aptroot (WD) en Margot Kraneveldt (LPF) gingen onder de vleugel van de Dornier met elkaar in debat over de "ins en outs" van het gamen en 130 ervaren gamers bonden in teamverband onderling de strijd aan in een Counterstrike-competitie, met als inzet de titel Dutch Master Striker 2006. Het team K-Smiley kwam als winnaar uit de bus. Het ontving uit handen van de commandant van 322 squadron Wido van de Mast, die bij dit evenement op voortreffelijke wijze de high-tech inbreng van de zijde van de Koninklijke Luchtmacht verzorgde, vijf prachtige beeldschermen en een computerkast. Geheim Landschap Op dinsdag 14 maart vond in de Snijdershal onder auspiciën van de Provincie Utrecht een mini-sympo sium plaats naar aanleiding van de presentatie van het boek Geheim Landschap. 200 jaar militairen op de Heuvelrug van de hand van Kees Volkers. In dit prach tig verzorgde boek wordt ingegaan op de sporen die militairen de afgelopen twee eeuwen hebben achter- 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 3