Nederlands Nieuw Guinea THEMA In november 1961 werd Michael Rockefeller, zoon van de gouverneur van de staat New York, ergens aan de zuidkust van Nieuw-Guinea vermist. Een grootscheepse zoekactie startte (om politieke reden). Vele Neptunes namen daaraan deel vanuit Biak. Na 4 dagen inten sief speuren werd alleen zijn compagnon, de bestuurs ambtenaar Wassink, gevonden. Een patrouilleboot van de politie haalde Wassink van de door een Neptune uitgeworpen dinghy en bracht hem aan land. Op 29 november werd de zoekactie gestaakt. Rockefeller is nooit gevonden, en wij hadden op eigen kosten een goede oefengelegenheid gehad. Op het vliegveld Boeroekoe was de gezellige sfeer met algemene discussie tijdens het tweede ontbijt volledig veranderd: A van de vliegende bemanning was bezig in de lucht of op de grond, A rustte ergens uit en A bereidde zich voor op wat er ging komen. En de grondploeg werkte navenant rond de klok evenals de verbindingsdienst, meteo en de andere zorgverleners. Bijna ongemerkt waren we met z'n allen van de Marinevliegvereniging gewor den tot een operationele eenheid, die zonodig bin nen 3 uur in de verste uithoeken van het gebied aanwezig kon zijn. Gedurende de laatste maanden van het conflict in Nieuw-Guinea nam het aantal incidenten, waarbij daadwerkelijk contact met Indonesische eenheden werd gemaakt, hand over hand toe, en bovendien op steeds meer plaatsen. Dit betekende een sterk vergrote inzet van de Neptunes en dus ook van de groundcrew. In de operatieplannen die de Commandant Strijdkrachten in NNG (COSTRING) had opgesteld voor verschillende situaties was ook een aantal scenario's voorzien, waarbij schepen walbombardementen op Indonesische doelen zou den uitvoeren, terwijl eveneens luchtbombarde menten door Neptunes op ALRI- vliegvelden waren voorzien. Achteraf moeten we ons gelukkig prijzen dat de Haagse politiek in laatste instantie het hoofd koel hield en nimmer toestemming tot uit voering van een van deze offensieve acties gaf. Het mag evenwel best gezegd worden dat het toen en daar als buitengewoon onbevredigend en onbegrij pelijk werd ervaren dat er geen toestemming tot enige tegenactie werd verleend. Na het bereiken van het politiek accoord o.I.v. de US-diplomaat Bunker raakten de ontwikkelingen andermaal in een stroomversnelling. UN-eenheden arriveerden en de Nederlanders startten operatie REPAT. Op 1 oktober 1962 vertrokken de eerste 2 Neptunes van Boeroekoe naar Saigon, om vandaar via Colombo. Karachi, Basra en Athene naar Valkenburg te vliegen. Om de andere dag verlieten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 13