4- Uiteindelijk slaagde men erin zowel voor de Nederlander Bentinck als voor de vrouw van de Majoor Hongaarse uniformen te vinden. De vrouw werd geheel als man vermomd, compleet met vlieg- overall en vliegkap. De diplomaat kreeg eveneens deze uitrusting en de baby werd in een rugzak gepakt. Joegoslavië Op 4 december 1944 reed het gezelschap van Boedapest naar Papa (Westelijk Hongarije). De Majoor zat in vol ornaat achter het stuur. In deze periode was het trein- en wegverkeer helemaal in de war, de weg naar Papa was overvol. Er was bijna uitsluitend militair verkeer en alles stond onder controle van de Duitse Wehrmacht, die ook in Hongarije heer en meester was. In Papa aangeko men begaven ze zich eerst naar een tevoren uitge zocht betrouwbaar huis. Vijf dagen lang hield het gezelschap zich daar verborgen. Daarna op 9 december riep de Majoor allen snel bij elkaar en even later gingen ze op weg richting vliegveld. De baby werkte keurig mee, ze sliep als een roos in de rugzak. In de buurt van het vliegveld verlieten de twee Hongaren de auto om eerst een verkenning uit te voeren. Ze wilden op deze wijze de beste manier uitzoeken om de vliegbasis op te komen en een vliegtuig te kapen. Een hele tijd later kwamen zo terug met de mededeling dat de soldaten van de wacht hen wel door zouden laten. Het gezelschap reed vervolgens naar de basis en werden inderdaad doorgelaten. Zonder omwegen of gedraai reed de auto meteen door naar een geparkeerde Heinkcl He-111 bommenwerper. Er waren weinig problemen om het toestel binnen te komen. In een oogwenk werden de motoren gestart en steeg de machine op van een slapende Luftwaffe-basis. Het leek té mooi om waar te zijn. Er werd in zuidelijke richting gevlogen en bij het passeren van de Hongaarse grens begon het al licht te worden. Boven een wolkendek vliegend boven Joegoslavië bleven ze onopgemerkt. Engeland Bij de Adriatische Zee aangekomen begon de bewol king te breken en zagen ze allereerst een vleugje van de vrijheid: het opstomen van geallieerde vlooteenheden. Vervolgens zagen ze hoog boven de Heinkel formaties Amerikaanse B-17 Vliegende Forten op weg naar doelen in door de Duitsers bezet gebied, wellicht in Hongarije. Toen werden ze onderschept door Amerikaanse jachtvliegtuigen.... het was even héél spannend. Zouden ze worden beschoten? Maar gelukkig vielen de Amerikanen niet aan en escorteerden de bom menwerper naar de vliegbasis Foggia in Italië, op dat moment in gebruik door de Britse Royal Air Force. Een veilige landing volgde. Eind goed al goed! Luitenant Baron J.A. Bentinck werd naar Napels gebracht. Vandaar ging hij per schip naar Liverpool en voegde zich bij de Neder landse troepen in Engeland. Een spectaculair avon tuur was ten einde. Na de oorlog doorliep Bentinck vele functies en rangen in ons land om als Generaal-Majoor met pensioen te gaan. Een weinig bekend verhaal! op 13-1-1944 17 ROEMENIE Baron Bentinck werd (na eerst in Hongarije en Italië geïnterneerd geweest te zijn) naar Engeland met HMS Brittanic overgebracht in een konvooi van 135 schepen. Vertrokken uit Italië op 28-2-1945 en op 12-3-1945 te Liverpool aangekomen. KARPATEN V ^GEBERGTEX^ 1500 mtr hoog) BUDAPEST HONGARIJE LVIV (Lemberg) Uit de trein gesprongen STANISLAU Stalag 371 Kamp Nederlandse krijgsgevangenen ERADOR In gevangenis voor 6 weken 5LAR iterneerd SENP (Szentes) Geïnterneerd en met behulp der U.PA. Dnjester rivier

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 17