RECENT VERSCHENEN TE VERSCHIJNEN De 'Indische' Spitfires. Historie, Camouflage en Kentekens <>e'Indische'Spitfire, Nico Geldhof, Luuk Boerman, De 'Indische' Spitfires. Historie, Camouflage en Kentekens. Samengesteld, geproduceerd en uitgegeven door Luuk Boerman Dutch Profile. 42 pagina's incl. omslag, 51 zwart-wit foto's, 3 kleurenfoto's en 25 zij- en bovenaanzichten in kleur. Dit is deel 4 in de zich steeds verder uitbreidende serie Dutch Profile. Ditmaal gaat het om het ver haal van de z.g. 'Indische Spitfires'. Dit zijn Spitfires (en andere toestellen), die door het Spitfire Fonds en het Prins Bernhard Fonds in 1940-1941 door ongekende geldwervingsacties in het nog vrije Nederlands Indië, werden geschonken aan de Royal Air Force. Hoewel geen van de ruim 100 geschonken Spitfires dienst heeft gedaan bij Nederlandse eenheden in de RAF, hebben deze toestellen een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van het Verenigd Koninkrijk. Al deze toestellen kregen Indische namen die veel al de woonplaats aangaven van de schenkers. Deze namen zijn vaak gedurende de gehele levensduur van de toestellen aanwezig geweest. De tekst werd geschreven door Nico Geldhof, de tekeningen werden vervaardigd door Luuk Boerman. Het boek behandelt het spontaan ontstaan van het Spitfire Fonds en de oprichting van het Prins Bernard Fonds. Daarnaast wordt ingegaan op het operationeel gebruik van de Spitfires en de squadronindeling daarvan. Van een aantal Spitfires worden opvallende gebeurtenissen verteld. Gerard Casius vertelt het verhaal van de ML-KNIL jachtvliegers, die om ervaring op te doen naar Engeland werden gestuurd en operationele vluch ten uitvoerden op de Spitfire. Het boek sluit af met de technische gegevens van de verschillende, in het boek aan de orde komende typen Spitfires. Daarnaast is er een historisch over zicht gegeven van alle geschonken Spitfires alsme de een overzicht van de squadronindeling. Een tabel met alle namen van de Indische Spitfires besluit het tekst gedeelte. Er wordt veel aandacht besteed aan de camouflage en kentekens van de Spitfires en aan modelbouw- gegevens. Zeven pagina's zijn voorzien van het prachtige tekenwerk van Luuk Boerman. Voornamelijk zijaan zichten en enkele bovenaanzichten, alle in kleur, worden gegeven. In de eerste helft van het boek is de tekst Nederlands en in de tweede helft Engels. De onder schriften bij de foto's zijn zowel in het Nederlands als in het Engels. Kortom wederom een boekwerk waard om te heb ben! Het boek De 'Indische' Spitfires. Historie, Camouflage en Kentekens kost 15,00. Verzendkosten 1,56. Verkrijgbaar door overmaking van het bedrag, naar 3127421 of 89.27.10.551 t.n.v. L.H. Boerman, Kerkstraat 2. 2471 AP Zwammerdam, e-mail info@dutchprofile.nl; www.dutchprofile.nl. Eveneens is het boek verkrijgbaar in de museum winkel "De Brik". Hans Berfelo 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 27