Marinevliegkamp Valkenburg 1947 - 2006. Herinnering aan een vliegveld Peter Korbee, Marinevliegkamp Valkenburg 1947 - 2006. Herinnering aan een vliegveld. Uitgegeven door Korbee Promotie MLD. ISBN-10 90-70535-28-9 en 13 978-90 70535-28-5. 336 pagina's. Een fraai boek. een boek vol herinneringen aan een voorbije tijd. Zo zou het recent verschenen boek van Peter Korbee goed getypeerd kunnen worden. Het boek geeft in tekst, maar vooral ook in beeld de geschiedenis van MVK Valkenburg weer, Een vol wassen boek. fors formaat, harde kaft, kleurrijk en vol emotie. Dat was ook de sfeer die heerste bij de presentatie van het boek op 12 mei 2006 in een hangaar op MVK Valkenburg. De auteur, niet uit de Koninklijke Marine, gaf bij die presentatie al aan. dat hij de weemoed over het sluiten van het Marinevliegkamp toch ook van zich heeft afge schreven. In het zeer rijk geïllustreerde boek wordt vooral ook ingegaan op alle diensten die een bijdrage leve ren aan een goed draaiende operationele basis. Het boek is vooral boeiend omdat veel van de zaken, die niet direct met het vliegen van de op het veld gestationeerde vliegtuigsquadrons te maken heb ben. ruim aan bod komen. Ook de relatie tussen het Marine Vliegkamp en de omgeving en haar plaats en bijdrage op cultuurhistorisch gebied wordt op een boeiende wijze belicht. Het boek is een huldeblijk aan allen die in 67 jaar vliegveld Valkenburg hebben bijgedragen. Liefhebbers van de recente militaire luchtvaartge schiedenis vinden in de terugblik wel ongeveer alles van hun gading. Bij de presentatie memoreer de de auteur, dat elk afscheid de geboorte is van een mooie herinnering. Het boek draagt daar zeer volwassen aan bij. Van harte aanbevolen. Marinevliegkamp Valkenburg 1947 - 2006. Herinnering aan een vliegveld is verkrijgbaar door 39.50 (inclu sief porto) over te maken op postgiro 2567434 t.n.v. Korbee-promotie: MLD te Rijnsburg onder vermel- Peter Korbee ding van: boek MVKV, en uw postadres. Daarnaast is het boek ook verkrijgbaar bij de Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug. Flash Aviation in Eindhoven. Aviodrome. Defensie Voorlichtingscentrum Den Haag. Traditiekamer MLD op MVK De Kooy en uiteraard in de museum winkel "De Brik" in het MLM. Coert Munk De presentatie van het eerste exemplaar van Marinevliegkamp Valkenburg aan de Commandant van Valkenburg Enk Kopp.foto: Frans Roomer 28 HERINNERING

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 28