Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd 1954 - 2005 Rolf de Winter en Erwin van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd 1954 - 2005. Uitgegeven door de Koninklijke Luchtmacht. ISBN 90 73 696283. 444 pagina's, fullcolour, rijk geïllustreerd. Op 16 mei j.l. werd in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg het boek Luchtmachtbevel hebbers geportretteerd 1954 - 2005 gepresenteerd. Het boek brengt in afzonderlijke biografieën alle bevelhebbers van de Koninklijke Luchtmacht van 1954 tot 2005 voor het voetlicht. Onder hen ook de huidige Commandant der Strijdkrachten, generaal D.L. Berlijn. De eerste exemplaren van het boek werden door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-gene raal J.H. de Jong aangeboden aan generaal Berlijn en alle in leven zijnde oud-bevelhebbers. In tegenstelling tot veel andere landen worden in Nederland zelden biografieën over militaire kop stukken geschreven. Deze publicatie schetst de levensloop en militaire carrière van alle Bevel hebbers der Luchtstrijdkrachten die vanaf de instel ling van de functie in 1954 tot de opheffing daar van in 2005, leiding gaven aan de Koninklijke Luchtmacht. Sinds september 2005 kent de Koninklijke Luchtmacht geen bevelhebber meer, maar een operationele commandant, de Commandant Luchtstrijdkrachten. Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd biedt de lezer inzicht in de persoonlijke levensloop van deze generaals, in de wijze waarop zij bevelhebber zijn geworden en in de voorspoed en tegenslagen waar mee zij tijdens hun carrière te kampen kregen. Bovendien biedt het boek een goed overzicht van de hoofdlijnen in de geschiedenis van de lucht macht vanaf de oprichting in 1913 tot de dag van vandaag. Het boek is verkrijgbaar bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie NIMH, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag. telefoon 070-3165335. e-mail nimh@mindef.nl en in de museumwinkel "De Brik" in het MLM. Het boek kost 59,95. De maten van het boekwerk zijn 30 x 29 x 3,5 cm en het weegt bijna 3 kg. Hans Berfelo 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 29