Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum INHOUD %WU4 Uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum Nr. 21 juli 2006 College van advies: R.G. Boekhoven Prof. Dr Ir J.L. van Ingen. Dr J.M. Schroder. Prof. Dr Ir H. Tennekes. Lt.-Gen. b.d. C. de Veer Erelid: H. Dieters t De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. in al haar recreatieve, educatieve en public-relationstaken, alsmede het streven naar het instandhouden van een collectie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is gevestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. (Voor adressen en openingstijden zie elders in dit blad). Bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker Notities uit het Museum 3 Secretaris: 8 M. Botma Vlucht Bandoeng - Medan v.v. Penningmeester: Thema Nederlands Nieuw Guinea 13 Drs E.J. Remkes Leden: Met een Duitse Heinkel de vrijheid tegemoet 15 L.M.M. Baltussen 18 Ir Th.A. Bierman Russische relikwieën in Budapest H.G. Berfelo Unieke vlucht met de Catalina PH-PBY 24 P.P.A. Moreu Recent verschenen 27 Donateuradministratie: Postbus 178 Activiteitenagenda 30 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo Antonlaan 176 3701 VG Zeist Hans.Berfelo@wanadoo.nl Foto omslag: De Catalina PH-PBY gereed voor vertrek. Inzet: Een Indische Fokker C.Ve

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 2