Vooruitblik Zomeractiviteiten in Militaire Luchtvaart Museum Bob van Staeveren naar Engeland Op 2 augustus gaat een nieuwe voorstelling in pre mière van Pandemonia Science Theater. Daarin staan centraal de wederwaardigheden van Bob van Staeveren tijdens de meidagen van 1940 en tijdens zijn actieve dienst bij de Royal Air Force in Engeland. Bij deze voorstelling zal. zoals dat ook het geval is bij Vlucht van de Eeuw, gebruik worden gemaakt van beeldprojectie en muziek. De eerste reeks voorstellingen vindt plaats op de woensdagen en zondagen in augustus. Op de woensdagen en zondagen in juli staat Bob van Staeverens' vliegin structie geprogrammeerd, een voorstelling die tel kens weer met groot succes door Pandemonia wordt opgevoerd. Open Werkplaats Dagen Op 16 en 17 september vinden weer de traditionele Open Werkplaats Dagen plaats. Centraal staan dan de restauratieprojecten, waaraan het museum en Stichting Vrienden werken. Bezoekers kunnen zo een indruk krijgen van de vorderingen die bij de verschillende projecten de afgelopen maanden zijn gemaakt. Nationale Modelbouw Manifestatie In de herfstvakantie staat de 25° Nationale Model bouw manifestatie op het programma. In de vol gende Spinner hopen we daar wat uitgebreider op terug te komen. Technieklij n In de Vreeburghal zal de komende maanden onze zogeheten Technieklijn worden afgerond. Een aan tal technische facetten van de vliegtuigontwikke ling zal daarin op een voor een groot publiek bevattelijke wijze voor het voetlicht worden gebracht. Aviation Art In de tweede helft van november zal. in de Vree burghal. een expositie worden geopend met lucht vaartkunst. vervaardigd door drie luchtvaartschil ders die hun sporen hebben verdiend in de games industrie: twee Nederlanders (Wiek Luijken en Ronny Olsthoorn) en een Zweed (John Wallin). Nederlandse vliegers RAF Een derde project waaraan wordt gewerkt is een nieuwe presentatie in de Snijdershal over Neder landers in de Royal Air Force. In deze presentatie wordt de schijnwerper gericht op de Nederlandse militairen die in de oorlogsjaren bij Britse lucht macht hebben gediend. Bijzondere aandacht zal uit gaan naar de verrichtingen van 320 Squadron en 322 Squadron, maar ook zal de rol van de Neder landse vliegtuigbemanningsleden die bij andere RAF-squadrons actief waren, worden belicht. Dr. J.A.M.M. Janssen Directeur MLM 4- Museumtheater Bob van Staeverens' vlieginstructie: Woensdag 5. 12 19 en 25 juli Zondag 2, 9. 16. 23 en 30 juli Bob van Staeveren naar Engeland: woensdag 2. 9. 16, 23 en 30 augustus en zondag 6, 13. 20, 27 augustus l(i nder workshops Kinderworkshop Vliegen: dinsdag 4. 11, 18 en 25 juli 1.8,15, 22 en 29 augustus Kinderworkshop Straalmotor: donderdag 6. 13, 20 en 27 juli 3, 10, 17, 24 en 31 augustus Voor verdere informatie over deze workshops wordt verwezen naar de website van het MLM: www.militaireluchtvaartmuseum.nl 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 5