u t museum Terugblik Toekomst MLM eerste scenario wordt het publieksdeel van het museum geprojecteerd aan de zuidkant van het banenstelsel, terwijl de depots worden onder gebracht in de bestaande hangars. In het tweede scenario zijn, conform de intentie van Defensie, de bestaande hangars als locatie voor het museum voorzien. Onze voorkeur blijft uitgaan naar dit laatste model. Naar verwachting zal het ruimtelijk plan in het najaar van 2008 worden vastgesteld. Voor nadere informatie zie: www.hartvandeheuvelrug.nl. Ook op het gebied van de ontwikkeling van het museaal concept worden vorderingen gemaakt. Uitgangspunt zal zijn dat de bezoekers te zijner tijd op interactieve wijze inzicht krijgen in de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samen leving en zich tevens een beeld kunnen vormen van de belangrijkste materiele middelen waarover de krijgsmacht door de jaren heen heeft beschikt. De voorbereidingen voor het nieuwe Defensie museum komen steeds beter op gang. Hoog op de agenda staat op dit moment de discussie over het ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg. De huidige Kamp van Zeist. Het deel rechtsboven is voor Justitie, de rest wordt teruggeven aan de natuur Tot slot mag niet onvermeld blijven dat het project in de persoon van mw. Ir. Jolande Laval sinds kort een nieuwe projectleider kent. Wij wensen haar veel succes toe. Provincie Utrecht en de Gemeente Soest zetten in dat verband niet alleen in op een afgewogen besluitvorming over de herbestemming van de vrijkomende delen van de vliegbasis, maar ook op een kwaliteitsimpuls voor het woon- en leefklimaat in Soesterberg zelf. Er zijn twee mogelijke scenario's ontwikkeld die ook het museumplan expliciet raken: de eerste variant wordt aangeduid als cultuurstrip en de tweede als natuurpark. In het Tussen Kunst en Kitsch Op 19 maart begon de AVRO weer met een nieuwe reeks uitzendingen van het programma Tussen Kunst en Kitsch. De opnamen voor de eerste aflevering waren gemaakt in het MLM op 3 september 2007. Ruim 1.300.000 mensen bekeken de uitzending van 19 maart, waarin ook een korte promotiefilm over het museum was opgenomen. Al met al mooie free publicity voor het MLM! i

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2008 | | pagina 3