U i t z e v 1 o '4 e ii Zweefvlieghistorie op de Wasserlcuppe Loe M.M. Baltussen De historische zweefvlucht van Schukking zou bijna zijn vergeten. De aandacht voor 100 jaar luchtvaart in 2003 en de plannen voor de herdenking in 2009 van de eerste vlucht van een vliegtuig boven ons land zijn daar mede debet aan. Anders dan onder zijn eigen publicaties, wordt Schukkings naam vrijwel nergens vermeld in de annalen van onze luchtvaartgeschiede nis. En zeker niet als de eerste (zweef)vlieger in ons land. In zijn plaats staan namen als Van Riemsdijk en Küller die in 1910 gebrevetteerd zijn. En Hilgers. Die maakt als eerste Nederlander in hetzelfde jaar de eerste vlucht in een gemotoriseerd vliegtuig boven de Doesburgerheide. Het is echter de Stichting Historisch Zweefvliegarchief geweest die de vlucht van Schukking op De Stompert aan de vergetelheid heeft weten te ontrukken. Op hun initiatief heeft de jongste generatie Schukking precies honderd jaar na dato een herden kingssteen onthuld op de Vlasakkers. Jammergenoeg met een knoepert van een taalfout op de bronzen pla quette en niet op de startplaats van weleer, maar zo'n 150 m daarvandaan op een plek die pas in de toekomst voor het publiek bereikbaar is.... Net als in veel andere landen heeft de ontwikkeling van de luchtvaart in ons land de aandacht getrok ken van militairen. Hoewel het meer dan een eeuw na de opstijging van de gebroeders Montgolfier in 1783 heeft geduurd voordat in Nederland het mili taire ballonpark La Chambre werd opgericht. Als de gebroeders Lilienthal in Duitsland met succes studeren op de mogelijkheid om anderszins dan in een ballon te vliegen en de gebroeders Wright in 1903 de eerste gemotoriseerde sprongetjes maken, schuift die militaire belangstelling voor de toepassing van de wet van Archimedes op naar het vliegen zwaarder dan lucht. Het is dan ook geen toeval als de eerste vliegende Nederlander een militair is: tweede luitenant der Genie Willem Schukking. Schukking volgt de ontwikkelingen in het buitenland en bouwt zelf een zweeftoestel a la Wright. Daarmee maakt hij op 28 juli 1908 enkele sprongetjes vanaf de Stompert op de Vlasakkers bij Soesterberg. Hoe bescheiden ook: hem komt de eer toe de eerste Nederlander te zijn geweest die in een vliegtuig - zwaarder dan lucht - boven ons land heeft gevlogen. Met zijn vlucht staat Schukking in Nederland niet alleen aan de wieg van de zweefvlie gerij in ons land, maar ook aan die van de militaire luchtvaart.1 Inkijk in de nieuwe hal. Midden links een Scheibe L-Spatz, rechts een Scheibe Zugvogel-IIID

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2009 | | pagina 29