In de hal is het een drukte van jewelste. V.l.n.r. een AT-6A Texan (Harvard), T-33A T'Bird, Fouga Magister, Ju-52/3m, DHC-3 Otter en net zichtbaar boven op het balkon de staart van een BN-2 Islander van het Lichte Vliegwezen Expositiehal in de steigers Met een grote omweg liep ik op 12 mei jl. 'door die historie heen' om uiteindelijk via een miezerig deur tje midden in de immens grote expositiehal van de luchtvaartafdeling uit te komen. De meer dan 100 jaar oude hal roept associaties op met het Centraal Station in Amsterdam of Hollands Spoor in Den Haag. Koning Leopold II wilde rond de eeuwwisse ling Brussel opwerken en er een stad van maken als Parijs. In dat verband is het Pare du Cinquantenaire ontstaan, het Jubelpark, met een aantal tentoonstel lingsgebouwen. Daar werd in 1910 een wereldten toonstelling gehouden. De gebouwen staan er nu nog en de luchtvaarthal van het KMLK is er een van. De hal leek toen meer op een gigantische serre met enorme glaspanelen die bij elkaar werden gehouden door een Eifelachtig ijzerwerk. Een paar jaar gele den zijn ernstige infrastructurele problemen aan de hal geconstateerd. Er werden plannen gemaakt voor de restauratie van de hal waardoor het museum ja renlang zou moeten worden gesloten. Sluiting is ge- De Halberstadt C.V in zijn oorspronkelijke uiterlijk. Vanwege de renovatie helaas nu niet te zien Het museum ligt aan het Pare du Cinquentenaire, het Jubelpark, vlak naast de triomJBoog in Brussel. Rechts van de bogen bevindt zich het Legermuseum, links is een chique automobielmuseum 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2011 | | pagina 29