'UITGEVLOGEN' Loe M M Baltussen Het Deutsches Museum (DM) staat voor het hij elkaar brengen en behouden van het allesomvattende Duitse erfgoed aan culturele en technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangende objecten in de meest ruime zin. Uit ruimtelijke overwegingen is de omvangrijke collectie van het DM ondergebracht in drie vestigingen. Het hoofd gebouw bevindt zich op de Museuminsel in München. Daar zijn op de eerste verdie ping de ontwikkeling en de historische collectie van de Duitse luchtvaart te vinden. Een substantieel deel daarvan is te zien in de dependance van het DM op de Flugwerft Schleitëheim even ten noorden van München. In de stad bevindt zich ook het Verkehrs- zentrum gevestigd waar een scala aan grondgebonden transportmiddelen wordt geëx poseerd. Onze belangstelling 'beperkt' zich tot de luchtvaartcollectie van het DM. 16 's Zondagsmorgens in alle vroegte staan ze al voor de deur van het Deutsches Museum. Ze komen niet alleen uit Duitsland. Het is een gemengd gezelschap, ook van andere continenten. Wat hen bindt die ochtend is de regen die met bakken uit de hemel komt. 'Museumweer' heet dat. Maar ook zonder regen telt het Deutsches Museum jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2012 | | pagina 18