Vrijwilligers V Instructie op de zweefvliegsimulator is Theo van den Biggelaar op het lijf geschreven. Met een scholier in de cockpit als leerling-vlieger en een andere als vlieginstructeur worden de scholieren zelf educatief bij de instructie betrokken wat ze doen. Educatief is deze eenvoudige simula tor een instrument waarmee je toch al enigszins kunt detecteren of iemand wel of geen vlieghandje geeft. Helaas gaat deze simulator niet mee naar het nieuwe museum. Van den Biggelaar, en met hem ook andere vrijwilligers betreuren dat. De zweef vliegsimulator staat er nog niet zo lang. Maar heeft altijd veel publiek getrokken. Als vrijwilliger in het MLM ben je nauw betrokken bij de bezoekers. Ze weten precies wat de bezoekers van een museum verwachten. Henk Drost, afkomstig uit de luchtver keersleiding, faciliteert die middag de F-16 simula tor. De scholieren zijn er niet uit te krijgen en ook de begeleidende docenten zouden nog even student willen zijn. Drost werkt nu 3 jaar als vrijwilliger bij het MLM, maar heeft het gevoel dat hij nooit anders heeft gedaan. Feit is dat zowel Drost als Van den Biggelaar volleerde simulatorinstructeurs zijn en zo in een echte kist zouden kunnen stappen. Ook de huidige F-16 simulator gaat niet mee naar het NMM. Maar daar komt wel een andere voor in de plaats. 'Geen enkel museum kan bestaan zonder vrijwil ligers', zegt oud-collega Rick Piet, vm. luitenant-ko lonel bij de luchtmacht. 'Het zijn de vrijwilligers die het mogelijk maken dat er mensen naar het muse um komen.' De vrijwilligers bij het MLM vervullen taken als toezichthouder of geven rondleidingen. Anderen draaien met veel genoegen en goede re sultaten de winkel van de Vriendenstichting. Ook zijn vrijwilligers educatief bezig op de simulators of Herman Drost bij de F-16 simulator. Als de simulator bemand1 is, zijn hier altijd jongedames en -heren te vinden die F16 vlieger willen worden. Aan de simulatorinstructeur zal het niet liggen... begeleiden kinderfeestjes en workshops. Bijna alle vrijwilligers zijn gepensioneerd. Voor Rick Piet is vrijwilliger zijn bij het MLM 'een uitdaging. Je hebt het gevoel dat je nog ergens bij hoort. En je moet als vrijwilliger een zekere affiniteit hebben met wat je doet. Je moet je dus betrokken voelen bij de militaire luchtvaart', aldus Piet die daarom ook, als het gaat over het MLM, altijd spreekt over 'zijn museum'. Ze hebben een militaire achtergrond of komen uit de burgerluchtvaart. Of geen van beide. Maar ze hebben allemaal wel wat met het meisje met de blauwe hoed: luchtvaart enthousiast in hart en nieren. Ze zijn geïnteresseerd in luchtvaart, vliegtuigen en historie, en in het bijzonder als het om de militaire luchtvaart gaat. In zekere zin zijn ze verslaafd aan het MLM. Een museum kun je ruiken, wordt wel verteld. En bij het MLM is dat ook zo. Je ruikt in de Snijdershal de lucht van het oude hout en van de dope van de Dominie. Of de reuk van aluminium als je je neus even in een cockpit of de motorgondel van een Meteor kunt steken. Maar de vrijwilligers komen vooral voor de ontmoeting met belangstellende bezoekers die naar het Militaire Luchtvaart Museum zijn gekomen voor de vliegtui gen van de luchtmacht en de marine. Ze weten er alles van. Wat een vrijwilliger in zijn of haar boei ende taak bij het MLM steekt? 'Heel veel vrije tijd en hun hele ziel en zaligheid,' zeggen ze dan. Theo van den Biggelaar verklapt dat hem is aangeraden ook zijn bed maar bij het MLM te zetten. De inzet van deze mensen voor het museum mag dan wel vrijwil lig zijn, ze maken deel uit van een goed draaiende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 11