De Meidagen van 1940 opleiding tot reserve-officier-vlieger bij de Lucht vaart Afdeling (LuVa) van de Koninklijke Landmacht te Soesterberg. In januari 1936 wordt hij aangesteld als korporaal en in maart bevorderd tot sergeant. Op 17 juli behaalt hij zijn militair vliegbrevet onder gelijktijdige aanstelling tot sergeant-vlieger. Op 27 oktober wordt hij bij het Wapen der Infanterie tot reserve-tweede-luitenant-vlieger benoemd en kan zijn carrière bij de KLM beginnen. Zijn vlieguren worden door het leger beschouwd als militaire uren. In het voorjaar van 1938 keert hij nog korte tijd terug in actieve dienst om het nieuwe type vliegtuig, de Fokker C.X, te leren kennen. Op 1 juni 1939 komt hij in het kader van de voor mobilisatie bij het Wapen der Militaire Luchtvaart terug om te vliegen op de tweemotorige bommen werper Fokker T.V. Deze vliegtuigen met vijfkoppige bemanning zijn op Schiphol gestationeerd. Tot aan de meidagen voert hij voornamelijk patrouille- vluchten uit ter voorkoming van neutraliteitsschen- dingen van het luchtruim. Op 10 mei stijgen 8 Fokker T.V's op van Schiphol. Reserve 1e Lt Vlieger Mulder zit samen met reserve 1e Lt. waarnemer G.F. Verhage, sergeant aspirant re- Jan Jacobs Mulder als bestuurder van een Fokker T.V serve officier vlieger J.L. van As, sergeant Kapitein en boordtelegrafist G. Kroonsberg en soldaat vliegtuig- maker/luchtschutter J. Wijnstra in de 865. Terwijl ze worden beschoten stijgt het vliegtuig op. Een kogel boort zich schuin van achteren door de cockpit en mist Mulder op een haar na. De kogel schiet langs hem heen en vliegt door de vouw van zijn broek. Het vliegtuig heeft een probleem. Het landingsgestel kan niet ingetrokken worden. Bij het overhaaste vertrek is vergeten een stang te verwijderen die tot doel heeft inklappen op de grond te voorkomen. Hierdoor is de snelheid van het toch al trage vlieg tuig nog veel minder en vormt de 865 een gemak kelijke prooi voor Duitse jagers. Volgens literatuur neemt een Duitse Messerschmitt Bf 109 Mulder en zijn bemanning onder vuur. De achter-geschutskoe pel wordt met mitrailleur en al van de romp afge schoten. Om onduidelijke redenen zou de Duitser de aanval afgebroken hebben. Mulder heeft echter verklaard 1 dat een bevriende T.V naast de 865 komt vliegen om aan te geven dat zijn landingsgestel nog uit is. Dat weet Mulder en hij geeft door middel van waggelen met de vleugels aan dat het bekend is. Wanneer de collega in een bocht van Mulder en de zijnen wegdraait opent de staartschutter, mogelijk verward door stress en de draaiing van het vliegtuig, plotseling het vuur op de ongelukkige 865. De ach terste geschutskoepel wordt daardoor geraakt. (het is heldhaftiger dit te wijten aan een Duitse aanval dan aan vriendschappelijk vuur. De verklaring van Mulder is echter betrouwbaar). Als een aangescho ten vogel vliegt men met een lage snelheid door naar vliegveld de Kooy bij Den Helder om te landen. Bij het veld aangekomen blijkt de landingsbaan versperd met tussen karren gespannen staalkabels. Men besluit toch te landen. Bij de landing worden de kabels stukgetrokken en raakt de 865 zwaar bescha digd. Het vliegtuig is niet meer inzetbaar. Per auto keert de bemanning terug naar Schiphol. Na de eerste dag zijn er op 11 mei nog maar twee T.V's gebruiksgereed: de 856 en 850. Beide vliegtui gen voeren in de ochtend een missie op de Maasbrug De Fokker T.V '865', hier nog met kenmerken van voor de mobilisatie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 20