RECENT VERSCHENEN Fokker G-1 27 Fokker G-i Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen, Willem Vredeling, Fokker G-1 jachtkruiser - deel 2. Uitgegeven door Lanasta, Emmen. ISBN 978-90-8616-121-8. Het boek heeft 256 stevige pagina's in een hard-cover, waarbij een schilderij van de Fokker G-1 '322' en '303' van de hand van Bert Olsder de voorkant siert. Zo'n 500 foto's en tekeningen, waarvan verschillende zijaanzichten in kleur maken het boek tot een aantrekkelijk geheel. Het boek is - samen met deel 1 - hét standaard werk over de Fokker G-1. Deel 2 behandelt de operationele kant van de Fokker G-1, maar het boek begint met een over zicht van Franse, Duitse, Engelse en Amerikaanse vliegtuigen, die min of meer aan dezelfde specifi caties voldeden als de G-1, en een overzicht van de testvluchten gedaan door het Nationaal Luchtvaart Laboratorium. Direct hierna wordt verslag gedaan - uit Duitse bron - van een schijngevecht tussen de Messerschmitt Bf 110 en de G-1 Wasp. Uiteraard is duidelijk dat de Duitse kist 'wint'. Overigens was dit onderdeel beter op z'n plaats geweest in hoofdstuk 5 'De G-1 bij de Luftwaffe'. In hoofdstuk 2 'De ML en de mobilisatie', wordt de ontwikkeling van de LVA/ML gegeven en de organi satie daaromheen. De perikelen met het LVB wor den besproken en het steeds dreigender wordende buitenland. De verschillende vliegvelden komt aan bod en de opbouw van de Vliegafdelingen en hun uitrusting. De mobilisatie en de oorlogspatrouilles worden besproken en de daarmee samenhangende confrontatie met allerlei buitenlandse vliegtuigen. Op 10 mei 1940 is het dan 'Oorlog' en dat is ook de benaming van hoofdstuk 3. Uitgebreid komen de Duitse aanvallen aan de orde en de Nederlandse tegenacties. Deze onderwerpen worden per vliegveld beschreven, resp. Waalhaven, Bergen, Schiphol en Texel. De tekst wordt uitgebreid omkleed met interessant foto-materiaal, en daar waar geen foto's van zijn, met impressie-tekeningen van Jan Broos, die hierbij mijn complimenten krijgt voor zijn bijzondere tekenwerk! Zoals van de Stichting G-1 gewend, wordt uiterst nauwkeurig een recon structie gemaakt van waar welk toestel op welk tijd stip was. In hoofdstuk 4 'Capitulatie' wordt een overzicht gegeven van de status en de locatie waar de overblijvende G-1 zich bevonden en wat met de restanten is gebeurd. Ook dit hoofdstuk wordt uitgebreid geïllustreerd met vaak onbekende foto's, veelal uit Duitse bron. Hoofdstuk 5 'De G-1 bij de Lufwaffe' behandelt het gebruik van de G-1 Mercury en de G-1 Wasp in dienst van de Lufwaffe. Gezien de schatting dan zo'n 35 G-1's de strijd min of meer hadden overleefd en onder aftrek van een aantal kisten als onder- delenleverancier, heeft een - in mijn ogen - groot aantal G-1's bij de vijand gevlogen. Ook hiervan zijn veel foto's afgedrukt, veelal uit het archief van Jan van den Heuvel, die vele foto's uit Duitse handen heeft weten los te krijgen. Hoofdstuk 6 'Een Duitse G-1 Wasp ontsnapt' beschrijft de situatie op Schiphol en het invliegen van bij Fokker gereed gekomen toestellen. Hierbij deed zich de mogelijkheid voor, dat Leegstra en Vos met de oorspronkelijke '362' naar Engeland konden ontsnappen. De korte geschiedenis van deze nu RAF G-1 wordt hier gegeven In de laatste hoofdstukken wordt de levensloop van alle G-1's geven, een overzicht van wat er nog over is en de kleur, camouflage en kentekens van de G-1's. Beide boeken over de G-1 behoren in de boekenkast van ieder geïnteresseerde in de luchtvaart c.q. in de geschiedenis van Nederland in de Tweede wereld oorlog aanwezig zijn. Iets beters over dit onderwerp zal er niet verschijnen. Fokker G-1 jachtkruiser - deel 2 kost Eur 37,95 exclusief verzendkosten en is o.a. verkrijgbaar bij de muse umshop "De Brik". Hans Berfelo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 29