Supermarine Spitfire, History, Camouflage and Markings 38 geschiedenis, omdat over ieder hoofdstuk wel een boekwerk van deze omvang kan worden geschreven. Het boek geeft evenwel een goede kijk op wat er in die jaren bij de Koninklijke Luchtmacht en zijn voorgangers heeft plaats gevonden en kan daarom zonder voorbehoud worden aanbevolen, ook vanwe ge de vele en goede foto's die er in zijn opgenomen. 100 jaar Luchtmacht. De ontwikkeling van het luchtwapen bij de Koninklijke Luchtmacht van 1913 tot 2013 is uitgege ven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Luchtmacht' en is voor lezers van De Spinner verkrijgbaar bij de auteur tegen een spe ciale prijs. Door overmaken van 39,50 op ING rek. nr. 2157711 t.n.v. W. Helfferich te Hilversum krijgt u het boek op het door u opgegeven adres toegestuurd. Vergeet daarom niet dit adres erbij te zetten!" Hans Berfelo de dag legde. Globaal wordt daarna de geschiedenis van 322 Squadron tijdens de oorlog verteld. Vervol gens komt de invoering na de oorlog van de Spitfire bij de LSK en het gebruik bij de Jachtvliegschool op Twenthe aan bod. De uitzending van 322 Squadron met de Spifires naar Nederlands Indië is het volgende item, waarbij verteld wordt over de opbouw van de toestellen en de operationele inzet tijdens de politionele acties. De deelname aan de oefening Cupola komt kort aan de orde, waarna de Spitfires operationeel werden afgevoerd. Tot september 1953 bleven ze nog voor de maandvliegerij beschikbaar, waarna ze werden afgevoerd of als decoy hun laatste jaren sleten. Hierna volgen nog een aantal alinea's over de Spit fire in civiele dienst bij Schreiner Aero Contractors en de instructie Spitfires bij de LETS. Daar de uitgave tweetalig is, bestaat de tweede helft van het boek uit dezelfde tekst in de Engelse taal, waarna wordt ingegaan op de camouflage en de kentekens van de Spitfire. Op de laatste pagina's vinden we een overzicht, met per vliegtuig de belangrijkste data. Alweer deel 16 van de reeks Dutch Profile. Ditmaal gewijd aan de Supermarine Spitfire. De tekst werd geschreven door Harry van der Meer, die al eer der enkele boeken over dit on derwerp publiceerde. De kleur rijke tekeningen werden ver vaardigd door Luuk Boerman. historie betreft vrij summier, maar wordt van harte aanbevo len vanwege de vele goede en onbekende foto's en de fraaie zijaanzichten, die zeker mo delbouwers een goede inzicht geven in de mogelijkheid een grote diversiteit aan Spitfires te bouwen. Door de vele foto's hoort het boek ook thuis bij een ieder die geïnteresseerd is in de Nederlandse militaire luchtvaart! Het boek heeft als ondertitel In dienst bij de RAF en LSK, maar het RAF deel beperkt zich uiteraard tot de toestellen met een Nederlandse connectie. Het boek begint met een overzicht van de ontwikkeling van de Spitfire in Engeland en met de interesse voor het toestel, die de Nederlandse Mili taire Luchtvaart al vóór de tweede wereld oorlog aan Het boek Supermarine Spitfire. In dienst van de RAF en LSK. History, Camouflage and Markings kost 15,00. Verzendkosten 2,50. Verkrijgbaar door overmaking van het bedrag, naar 3127421 of 89.27.10.551 t.n.v. L.H. Boer man, Kerkstraat 2, 2471 AP Zwammerdam, e-mail info@dutchprofile.nl; www.dutchprofile.nl maar het boek is o.a. ook verkrijgbaar bij de Luchtvaart Hobby Shop, Aalsmeerderbrug en Flash Aviation Shop Eindhoven. Hans Berfelo Harry van der Meer, Luuk Boerman, Supermarine Spitfire. In dienst van de RAF en LSK. History, Camouflage and Markings. Samengesteld, geproduceerd en uitgegeven door Luuk Boerman Dutch Profile. Softcover, 52 pagina's plus omslag, 124 foto's in zwart wit, 2 foto's in kleur, 34 zijaanzichten in kleur en enkele tekeningen in zwart-wit. Het boek is wat de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 40