DE CONTEMPORAINE GESCHIEDENIS VAN HET Loe M M Baltussen BNieuwe MuseuMI Onder de titel 'Een Nieuw Museum - en wat er zoals aan vooraf is gegaan' is in Spinner 55 (jan 2015) een artikel geplaatst over de ontstaansgeschiedenis van het NMM. Daarop heeft de auteur een aantal reacties ontvangen vanuit de vriendenstichting en daarbuiten. Het zijn dan ook historische overwegingen die voor de auteur aanleiding zijn geweest om het eerdere artikel te completeren met feiten en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan of deel hebben uitgemaakt van het ontstaan van het NMM op de vm. Vliegbasis Soesterberg. En zodoende is eigenlijk een geheel nieuw artikel ontstaan... Een van de doelstellingen van het Nationaal Mili tair Museum (NMM) is zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de betekenis van de krijgsmacht voor de samenleving. Het NMM telt bijna tien maanden na de opening op 13 december jl. al 400.000 bezoekers. Waar dit succes aan ligt, is nog even de vraag. Aan de toegangsprijs zeker niet. Of het 't brede museale concept is wat het grote publiek aanspreekt, of de interactieve opzet van de themakamers, zijn zaken die nog niet goed zijn te duiden. In dit artikel, dat niet pretendeert volledig te zijn, wordt ingegaan op de totstandkoming van het nieuwe museum. Want ongetwijfeld ligt daarin ergens de kiem voor het succes van het NMM van daag. De oprichting van de Stuurgroep Nationaal Mili tair Museum in 2001 is het begin van de verzelf standiging van de defensiemusea. Aanleiding voor de uiteindelijke totstandkoming van het nieuwe Het Nationaal Militair Museum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 16