Duurzaam Restanten geruild 26 Enige tijd heeft de MLM Spitfire replica nog opgesteld gestaan voor het hoofdgebouw op Kamp van Zeist. De kist gaat door voor een LF.Mk.IXc, maar de puntige staart suggereert eerder een andere versie helemaal opgeschuurd voordat een nieuwe twee componenten polyester laklaag erop is gezet.1' Lang heeft de Spit bij het NMM niet buiten gestaan. In april jl. is de kist alweer verdwenen. Navraag wijst uit dat de propeller is afgebroken bij het vastsjorren van de plastic replica tijdens de storm eind van de winter. 'Om de Spitfire beter te prepareren voor de buitenopstelling, staat die tijdelijk bij het depot binnen,' laat conservator Alfred Staarman weten. De propeller wordt gere pareerd. Ook worden voorzieningen getroffen om de kist windvast te verankeren op een verzonken grondplaat. Eerder gebeurde dat provisorisch met spanbanden en pallets. 'Niet echt een duurzame op lossing', concludeert de conservator. Een stilstaand vliegtuig zal bij een beetje wind over de vleugels er alles aan doen om de lucht in te gaan. Daarom zijn intussen ook versterkingen aangebracht bij alle andere museum vliegtuigen die in de static show buiten staan opgesteld. Jarenlang heeft deze nep Vickers-Armstrong Spit fire LF.Mk.IX.c 'MJ881' met de registratie '3W-B' bij het MLM Flying Center op Kamp van Zeist gestaan. De fraaie mock-up is in 1989 in de collectie van het MLM gekomen. Dat gebeurde in ruil voor originele Spitfire restanten van de H-25/MK732 waarvoor men bij het RAF Museum in Londen wel belangstel ling leek te hebben. Dat materieel zou op langere termijn eventueel gebruikt kunnen worden bij restauratieprojecten van andere Spitfires. Maar daar is het nooit van gekomen. De H-25 van de Luchtstrijdkrachten is in september 1953 buiten gebruik gesteld en dient dan als decoy op de vliegbasis Eindhoven. Enkele lieden van het RAF No.14 Sq, dat na de oorlog op een aangrenzend militair kampement2' was gelegerd, ontdekken op zeker moment 'hun' vroegere MK732 op de vliegba sis. Ze weten de kist te 'kapen' en brengen het over naar RAF Ahlhorn (D) waar ze wordt opgeknapt. Op RAF Gütersloh heeft de Spit nog gediend als poort wachter. Vandaaruit gaat de kist nog naar RAF St. Athan en komt in 1970 terecht bij RAF No.71 MU in Bicester, UK. In 1974 dient ze als kannibalisatie kist bij de Battle of Britain Memorial Flight die dan op RAF Coltishall is gestationeerd. Wat daar van de kist overblijft, is niet meer dan de romp en een paar vleugels. De KLu, die intussen al lang doorheeft waar de H-25 is gebleven, vraagt de res tanten terug voor het 40-jarig bestaan van het 322 Sq in 1983. Met dit jubileum in het vooruitzicht ontstaan dan al wat vage plannen om de kist te repareren. Maar door het ontbreken van onderde len en financiële middelen, maar vooral omdat het 322 Sq juridisch geen rechtspersoon is die bezittin gen kan hebben, verdwijnen de restanten van de MK732 die intussen bij het Aviodome op Schiphol terecht waren gekomen, in het depot van het MLM bij de Bergingsdienst op Gilze-Rijen. Enige tijd later, maar nog ruim voor het 50-jarig bestaan van 322 Sq beraden enkele mensen zich opnieuw over de mogelijkheid om Nederland aan een vliegende Spitfire te helpen. Maar dan blijken de restanten van de MK732 al in 1989 te zijn geruild voor de kunststof Spitfire '3W-B' van het MLM. De nieuwe

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 28