Vickers-Supermarine Spitfire LF.XIVc 11. 'NH649' origineel: FR.Mk.XVIIIe TP263: No.2 Sq, naar Indiase Luchtmacht als HS649, sinds 1977 ver schillende malen verkocht, 1987: omgebouwd tot LF.Mk.XIVc voor Oorlogsmuseum Overloon als '3W-F uit eerbetoon aan F/O R.F. Burgwal die zes V-1's 'aantipte' en voortijdig de grond in vlogen; op 12 aug 1944 niet teruggekeerd na een missie bij Rennes (F). Vickers-Armstrong VS.365 Spitfire PR.Mk.XI 12. PL965 Van 1960 tot 1987 in Oorlogsmuseum Overloon als '3-W'; daarna naar Engeland voor complete restauratie naar vlieggerede toestand, thans in Hangar 11 Collection op North Weald als G- MKXI. Noten: 1. Situatie op 22 juni 2015. Het is niet uitgesloten dat zich elders in Nederland nog restanten bevinden van originele dan wel van replica Spitfires. Cursief tussen 'aanhalingstekens' geplaatste aanduidingen zijn niet origineel. De onjuiste beschildering wordt om museale redenen gedoogd als het origineel niet meer beschikbaar is. Het brengt zodoende geïnteresseerden dichter bij de historie van het type vliegtuig, mogelijke herinneringen daaraan en het belang dat aan dat specifieke vliegtuig moet worden toegekend. 2. Tenzij bij het 322 Sq in Engeland registraties dubbel werden gebruikt, is de 3W-P code niet gebruikt voor een Spitfire LF.Mk.IXc, maar voor een VS.372 Spitfire Mk.XIVe (foto Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie, Spitfires p.15). 3. Aeroplane Monthly, aug 1982. 4. Niet meer operationeel inzetbare RAF vliegtuigen die om logistieke redenen worden aangehouden, worden doorgaans administratief ondergebracht bij het RAF Maintenance Command. Uit praktische overwegingen krijgen deze vliegtuigen een 'M'-serial. 5. Geregistreerd in het Britse luchtvaartregister met de initialen van Harry van der Meer, Nederlandse luchtvaartonderzoeker, Spitfire deskundige, beheer dervan het Koolhoven archief en animator van veel zaken de Nederlandse luchtvaarthistorie betreffend. Verwezen wordt ook het binnenkort verschijnende boek van Spitfire historicus Harry van der Meer over de serials van 344 Nederlandse Spitfires: Nederlandse Spitfires in Cijfers en Letters, uitg. Lanasta, Emmen. Geraadpleegde bronnen: Liberty Park, Nationaal Oorlogs - Verzets en Marshall Museum, Overloon. 25 Jaar 322, 1943-12 juni-1968, W.J.E. Kock, uitg. Sie. Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage, juni 1968. Spitfires Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie, de Nederlandse Spitfires van 1945 tot 1976, Harry van der Meer, Hugo Hooftman, uitg. Cockpit, Bennekom, 1976. Dutch Spitfires Part 1, History Details, Harry van der Meer, uitg. Airnieuws Nederland, Rotterdam, 1986. Military Aircraft Markings 1999, Peter R. March, uitg. Ian Allan Publishing, Hersham, Surrey, 1999, ISBN 0 7110 2641 6. Military Aircraft Markings 2013, Howard J. Curtis, uitg. Ian Allan Publishing, Hersham, Surrey, 2013, ISBN 978 0 7110 3761 8. Internet: http://www.strijdbewijs.nl/birds/spitfire/home.htm http://www.strijdbewijs.nl/cramerus2.htm

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 34