de vliegerlogboeken van H.C. Asjes Jr, Uit die de Fokker C.X 711 vloog in de meidagen van 1940. In het kader van het C.X project is op 30 januari 2009 een voorstel gedaan een bepaald LVA registratie nummer voor de nieuwbouw te kiezen omdat er uiterlijke verschillen hebben bestaan tussen de diverse toestellen, bv. welk type radioantenne(s) of geen, navigatielicht onder de romp of alleen bovenop. Ook leek het moment te naderen waarop plaatjes met de constructienummers op de ondervleugels moesten worden aangebracht. Gekozen is voor registratienummer 711: de daarmee getooide C.X was in de meidagen van 1940 een uit muntend toestel (5 oorlogsvluchten) en vertegenwoordigt twee in die dagen uitmuntende bemanningsle den: Tlt. Vl. H. C. Asjes (unieke solitaire aanval met de 711 bij Moerdijk op 10 mei) en Res. Tlt. Wnr. D. Lewis (hoogste aantal oorlogsvluchten: 5), samen succesvol tegen Duits geschut bij Wageningen op 13 mei in de 711. (Tekst uit Spinner 35, gegevens uit Luchtvaartwereld Vliegtuigdossier nr. 12 Fokker C.10, aanwezig in het projectdossier.) Tijdens het onderzoek voor dit voorstel heb ik o.a. via internet naar aanvullende informatie gezocht voor een Spinner-artikel over Asjes, maar weinig gevonden. Wat me dwars bleef zitten was dat in recente publi caties niet over hem werd geschreven, maar over Lewis wel. Daar wilde ik iets aan doen. Het C.X project vergde echter te veel aandacht en tijd om er een tweede project bij te doen. Eind maart 2011 was er een aanleiding om verder te zoeken. Het Nederlands Instituut voor Militaire Histo rie verschafte kopieën van enkele na-oorlogse documenten en van het tijdschriftartikel (interview) "Vliegerbelevenissen van jachtvlieger H. C. Asjes" in Cockpit van 1970. Hugo Hooftman geeft er Dochter Marianne in de C.X in Aalsmeer

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 35