1 M 5A> 34 weer, wat Asjes hem vertelde over zijn tijd als vlieger, vóór, in en na WO2, ook na zijn dienstverlating, eind 1955. Er is dus wel degelijk over hem gepubliceerd, zij het niet recent. Maar een nieuw artikel na 45 jaar over zijn vliegerloopbaan zou nauwelijks nieuws bevatten, tenzij er meer detail en/of achtergrond wordt beschreven. Daarvoor is in 2011 veel onderzoek gedaan in diverse potentiële bronnen, waarbij het door twee toevallig heden mogelijk werd te komen tot het uitwisselen van informatie, vanaf eind 2011, met Asjes' dochter die in Australië bleek te wonen. In vier jaar informatie zoeken en uitwisselen is veel meer bekend geworden dan in een Spinner-artikel is weer te geven. Er is genoeg voor een biografie, zij het met nog enkele blinde vlekjes, die om nader onderzoek vragen. Onderdeel van deze uitwisseling was een bezoek aan de C.X in aanbouw in Aalsmeer op 17 juni 2013. On langs heb ik de drie bij haar bewaard gebleven logboeken ter inzage gekregen. Daarom zal ik nu volstaan met een plaatje van dat bezoek en het weergeven en toelichten van enkele bij zonderheden, gevonden in de logboeken. Het zijn alle drie RAF logboeken. Nederlandse logboeken van voor WO2 en na 1955 zijn verloren gegaan, resp. niet bekend. Bij het selecteren van de uittreksels heb ik bijzondere vluchten gekozen, die in het Cockpit-artikel niet aan de orde zijn gekomen, met één uitzondering. Voor en in WO2 heeft Asjes behalve de Fokker D.XVII geen jachtvliegtuigen gevlogen. Zijn eerste vlucht in een moderne jager was deze niet-officiële op 1 oktober 1946, tegen het einde van zijn Tiger Moth en Har vard IIB Instructeurs- en Standard Beam Approach-cursussen in Engeland: Year Pilot. Vf Is! PjSN 2nd Pilei, IVpil DUTY or PwcOfcf (Indudini Rciulu and ru.nu™) T)tc >Jo. Ocfo&ftr, TaLnlr [boulin FprwUöJ j,rz 7JV -r' f*$\ r<-,-w r:-|| Logboek 11946 October 1 Ik sla nu twee en een half jaar over. Asjes is per 2 maart 1948 volleerd jachtvlieger op de Spitfire en uitge zonden naar Indië waar hij overstapt op de Mustang. Na vier maanden bij 122 Sqn wordt hij geplaatst bij het Regionaal Luchtvaart Commando Sumatra, maar blijft vliegen bij 122 Sqn. Hij haalt op 30 maart 1949 een Mustang op uit Bandoeng (met wingtanks worden hier droptanks bedoeld); de vlucht duurt 3 uur 55 minuten.: //.yj ,-CX> - t* y y f&fr if -y U r *+^*±£+1*% Logboek II1949 Maart 30 Zij laatste Mustangvlucht volgt in juni van dat jaar (op 31 juli gaat hij terug naar Holland): Logboek II1949 Juni

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 36