:;rjI J*,'rc 35 Geplaatst bij de J.V.S. wordt hij op 1 december bevoegd instructeur op de Spitfire. Begin 1950 wordt hij commandant van het 322 Spitfire Sqn dat met het oog op de WEU-oefening "Cupola" (25 - 27 augustus) is heropgericht. Er is veel publiciteit. 322 opereert vanaf MVK Valkenburg. De laatste scramble waaraan hij zelf deelnam en de laatste van de oefening op 27 augustus heeft hij vastgelegd als volgt: - C - /i-j, 1 - j C- J>... f. ■„-> O.. -1 Ll. 1- - "K Logboek II1950 Augustus 27 Een positieve ontboezeming volgt bij terugkeer op Twenthe op 31 augustus: Tou3j fiiDtigl-.l Logboek II1950 Augustus 31 H.C. Asjes in de cockpit van een Gloster Meteor Op 24 november doet het squadron weer van zich spreken, ook in Soerabaja (het Soerabaijasch Nieuwsblad citeert het Parool) door de manier waarop het H.M. de Koningin begeleidde bij terugkeer uit Engeland (het zicht was slecht). Soerabaijasch Nieuwsblad:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 37