Etrich Taube Aviatik Lilienthal Het Stormvleugelmodel van Otto Lilienthal is het kleinste van alle 18 zweefvliegapparaten die hij heeft gebouwd in de periode 1889-1896. Na de eer ste vliegproeven op de Stöllner berg bij Berlijn in 1894, is het Sturmflugelmodell uitgerust met een kleine bovenvleugel. De Oostenrijkse luchtvaart pionier Igo Etrich kocht het zweefvliegapparaat in 1898 en schonk het aan het museum in Wenen. Met dit Stormvleugelmodel zijn in totaal vijf zweef- vliegapparaten van Lilienthal bewaard gebleven. De Etrich Taube in het Technisches Museum is een van de twee wereldwijd nog bestaande originele Tauben. De Taube is in 1910 ontworpen. Bij het uit breken van de Eerste Wereldoorlog is het 't meest in gebruik zijnde vliegtuigtype. In augustus 1914 zijn de helft van het aantal Duitse vliegtuigen van dat type. In Duitsland alleen al zijn zo'n 500 Tau- ben in licentie gebouwd. Het vliegtuig is bedoeld voor verkenningen en voor instructie. Maar ze zijn ook vaak ingezet voor het afwerpen van lichte bommen. Een aantal van deze kisten heeft nog tot medio 1916 gevlogen. De tweede nog bewaarde originele Taube staat in het Aviatikum op Wiener Neustadt en is in 2011 zelfs nog vliegwaardig.4' Het vliegtuig dateert uit 1912 en is destijds na een ongeval weer volledig gerepareerd. Daarbij is gebruik gemaakt van oude technieken en is de authenticiteit van het vliegtuig volledig behouden gebleven. Met enkele in de luchtvaartwet voorge schreven aanpassingen, waarbij o.a. de wielen van de originele Taube zijn vervangen, heeft de geres taureerde Taube opnieuw een Bewijs van Lucht waardigheid gekregen. De Aviatik D-1 is met recht het pronkstuk in de luchtvaartcollectie van het Weense museum. Het is het eerste in eigen land ontworpen jachtvliegtuig voor de Oostenrijks-Hongaarse Luftfahrttruppe. De kist wordt ook wel de Berg D.I of de Berg jager genoemd naar zijn ontwerper Dipl.Ing. Julius von Berg, ook al om verwarring met de in Duitsland ge bouwde D.1 bij de gelijknamige vliegtuigfabriek te voorkomen. Het is een geheel houten vliegmachi ne, bekleed met triplex en de vleugels met linnen. De D-1 in het museum is aan een zijde volledig opengewerkt waardoor de constructie en de bouw techniek voor het publiek goed zichtbaar zijn. De ontwikkeling van de kist begint in augustus 1916 en op 16 oktober daaropvolgend wordt de eerste vlucht gemaakt. Helaas komt de testvlieger daarbij om het leven. Er zijn daarna nog drie prototypes gebouwd. Ze verschillen van de productie kisten omdat ze slechts over één ongesynchroniseerde mitrailleur beschikken die boven op de vleugel is De originele Aviatik D-1 is het pronkstuk van de luchtvaart collectie. Het vliegtuig is aan een zijde opengewerkt zodat de bezoekers een indruk krijgen van de luchtvaart techniek een eeuw geleden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 47