2 stichting, de projecten en nog veel meer in de toekomst zult terugvinden in het NMM Magazine. Daarnaast is een eigen website www.vriendennmm.nl opgezet waar naast informatie over de nieuwe vriendenstichting en het Museum ook informatie uit het verleden, zoals de laatste uitgaven van de Spinner, terug te vinden is. De website is nog in ontwikkeling dus het zal nog even duren voordat de informatie compleet is. U begrijpt dat het nieuwe NMM Magazine een breder gebied dan alleen de militaire luchtvaart beslaat. Er is voor een opzet met meer korte artikelen geko zen, anders dan we met de Spinner gewend waren. Of deze vorm de juiste is, gaat het bestuur van de SVNMM de komende tijd evalueren. De inbreng van de lezer, u is daar van belang. Uw aanbeve lingen, opmerkingen, adviezen, kopij en andere vorm van bijdragen ten behoeve van zowel NMM Magazine als de website, zijn van harte welkom! Maar vandaag kunt u nog genieten van het laatste uitgave van de Spinner in de huidige vorm. Heeft u de afgelopen jaren de Spinner met plezier gelezen, dan kunt u uw waardering wellicht met een per soonlijk berichtje aan Hans kenbaar maken. Rest mij niets meer dan u te bedanken voor het trouwe lezen en voor alle bijdragen waardoor de Spinner zo'n mooi blad is geworden. Veel leesplezier! Freek Groen In dit laatste nummer van de Spinner lijkt het ons goed, de ontwikkelingen door de jaren heen, die uitein delijk leidden tot het NMM, in een tweetal artikelen te publiceren. Het artikel Van 'curiosaverzameling' tot volwaardig museum van de hand van Dr J.A.M.M. Janssen, en eerder gepubliceerd in de jubileumuitgave van de Spinner in juli 2005, vertelt de voorgeschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van het Militaire Luchtvaart Museum tot 2005. Het tweede artikel, De contemporaine geschiedenis van het Nieuwe MuseuM van de hand van Loe M.M. Baltussen geeft een overzicht van de ontwikkeling die hebben geleid tot het ontstaan van het NMM. HGB

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 4