Enquête Preview NMM Loe M M Baltussen Op 4 november 2014 heeft de Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Collectie (SVMLC) een enquête uitge zet onder alle 269 Vrienden die zich hadden aangemeld voor de NMM testdag op 28 oktober 2014. In totaal hebben 112 Vrienden (42%) gereageerd. Daaronder 3 Vrienden die door omstandigheden toch niet hebben kunnen deelnemen aan de preview. De overige 109 Vrienden1) hebben per @mail of per post aan de enquête meegedaan. 8 Van hen hebben aan de hand van het formulier hun ervaringen in een @mail beschreven. 3 Anderen konden het enquête formulier niet invullen, maar hebben het uitgedraaid, schriftelijk ingevuld, gescand en teruggestuurd. De informatie in dit artikel voert terug naar de situatie en de omstandigheden in het NMM op 28 oktober 2014. De enquête vragen: 1. Geef in een paar zinnen aan wat uw eerste indruk is van het museum. 2. Beantwoord het museum aan uw verwachtingen 2a. En zo ja, kunt u dan aangeven, waarin het museum volgens u is geslaagd 3. (Alleen beantwoorden als 2a niet is ingevuld) Kunt u in een paar zinnen uitleggen waarom het museum niet aan uw verwachtingen heeft voldaan 4. Als u de themakamers hebt bezocht, kunt u dan iets vertellen over de indruk die dat op u heeft gemaakt 5. Als u wordt gevraagd, wat er volgens u nog zou moeten gebeuren in het NMM, wat zou u dan willen dat er gebeurt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 50