51 Een hot item is de samenvoeging van de land- en luchtmacht collecties. Bij de vraag naar de eerste indrukken is dat nog niet echt aan de orde. Hoewel 6% aangeeft teleurgesteld te zijn. Een enkeling schrijft dat het een pretpark is geworden en geen serieus museum. Anderen voelen zich niet meer echt betrokken bij wat eens 'hun' museum was. Maar slechts één van deze personen schrijft dat de oorzaak daarvan moet worden zocht in de dominante 'aanwezigheid' van de KL in het museum. 13% spreekt over de 'overheersing' van de KL. Aan de verwachtingen beantwoorden. De motivatie van 26 Vrienden voor hun onomwonden 'nee, het museum heeft niet aan mijn verwachtingen voldaan,' wordt volledig bepaald door de inbreng van het KLu gedeelte in de tentoonstelling. Alle mogelijke facetten en aspecten worden daarbij aangehaald. 28 Vrien den die met hun ja/nee stem een ambivalente houding aannemen, baseren hun 'ja'-houding vooral op het gebouw: de architectuur, mogelijkheden en de faciliteiten. Velen kunnen zich redelijk tot goed vinden in de inrichting van de themakamers. Maar de invulling van de Militaire Luchtvaart wordt door deze groep resoluut afgekeurd. De 45 'ja' stemmers (43%) die vinden dat het museum aan hun verwachtingen heeft voldaan, baseren dat vooral op het gebouw, de inrichting van de exposities en de themakamers en, niet al lemaal, op de verdeling tussen land- en luchtmacht die volgens hen een mooi beeld geeft van de historie van onze krijgsmacht tot nu toe. Een van hen beschrijft dat hij wist 'dat het gezellige, ietwat 'rommelige' karak ter van het MLM verloren zou gaan' en beantwoordde de vraag conform zijn verwachtingen dus met een 'ja'. Dat deden 4 personen (4%) die deze veranderingen wel hadden verwacht, maar daarover toch in enigermate teleurgesteld zijn. Ook bij de 'nee' stemmers zijn 4 respondenten (4%) die hun verwachtingen niet zagen bewaarheid. 'Jammer dat nog niet de helft van de MLM collectie in het NMM is te zien', schrijft iemand. Ruim een kwart van de respondenten (28 pers, 27%) geeft aan dat het NMM 'deels' beantwoordt aan hun verwachtingen. Uit hun verdere informatie blijkt dan dat bijna de helft van hen, 13 pers (11%), zich toch iets anders had voorgesteld van de presentatie van de Militaire Luchtvaart in het nieuwe museum. Boven het groen, enkele vliegtuigen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 53