themakamers die zij 'waardevol' noemen en 'museaal bij de tijd'. Slechts een respondent is van mening dat de themakamers historisch 'te weinig diepgang' uitstralen. Er is veel aandacht voor de Luisterzaal, hoewel slechts 9 respondenten (8%) concreet daarover iets hebben aangegeven. Inhoudelijk is de luisterkamer een boeiend instrument voor 'oral history', contemporaine geschiedenis vanuit een persoonlijk perspectief. 9 (8%) Van de geënquêteerden heeft opmerkingen gemaakt over de pronkkamer die, algemeen, best wel positief scoort. Opvallend is dat een NMM official desgevraagd aangaf dat de schilderijen zijn opgehangen 'als plaatjes zonder verdere bijzonderheden'. De respondenten merken ook op dat helaas enig overzicht en informatie over de schilderijen en foto's ontbreekt. Een aantal respondenten zet vraagtekens bij de verschillende themakamers. Voor 16 van hen (15%) zijn de thema's in de maquettezaal en de pronkzaal, evenals aspecten als toekomst, maatschappij en samenleving niet herkenbaar en onbegrijpelijk. Een enkeling noemt het 'mooi, maar niets voor dit museum'. Wat betreft inrichting en presentaties in de themakamers schrijven 12 respondenten (11%) over een pret tige, sfeervolle atmosfeer, een goed museaal concept, brede informatie en mooie persoonlijke presentaties. En hoewel de themakamers zijn uitgerust met moderne communicatiemiddelen zijn er ook projecties die soms langdradig en qua geluidsvolume 'overdonderend' worden genoemd. Er is een respondent die vindt dat sommige vitrines 'vreemd' zijn ingevuld en een ander vindt dat de vrouwelijke vlieger bij de F-16 'een onaan gename uitstraling' heeft als het gaat om de dynamiek van de KLu. Wat er nog moet gebeuren. De respondenten hebben vaak tot in details vastgesteld waaraan het NMM management de komende tijd serieus aandacht zou moeten besteden. Dat daar ook zaken bij zijn waar in werkelijkheid eerst op langere termijn gevolg aan kan worden gegeven, werd al verwacht. Het betekent echter niet dat zaken die toch enig onderzoek en organisatie vergen, niet mogen worden nagelaten vanwege de complexiteit die dat met zich meebrengt. Er wordt echter vanuit gegaan dat de respondenten aan hebben gegeven wat hij of zijuitgaande van wat men tijdens de preview niet heeft gezien, zelf graag zou hebben Een aantal props

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 55