het tentoongestelde niet te zien. Het is er 'erg donker' en het licht-donker schakelen ervaren 14 responden ten (13%) als 'erg vervelend'. Door hinderlijk tegenlicht en lichtcontrast zijn teksten op informatieborden niet leesbaar. Het beperkte zicht tast de bezoeker in zijn of haar welbehagen aan, waardoor men zich haast om de ruimte weer te verlaten. Maar dan zijn ook de exit-borden in donkere kamers niet te zien, wat tij dens de preview op 28 oktober al heeft geleid tot de val van een oudere bezoeker. De problematiek rond de verlichting van de themakamers en andere ruimten is door 16% van de geënquê teerden naar voren gebracht. Toch schrijven 12 respondenten (11%) over een goed museaal concept, brede informatie en mooie persoonlijke presentaties. Vitrines. Zo'n 12% van de preview bezoekers heeft geconstateerd dat er weinig vitrines zijn waarin mili taire attributen worden tentoongesteld. De informatiebordjes bij de handgemaakte vliegtuigmodellen van Dries van de Poest Clement Sr. Staan niet op de juiste plaats en zijn fysiek moeilijk leesbaar. De belichting en de teksten op informatiedragers in de vitrine zijn belangrijke punten van kritiek. De middelenhal. De expositie en inrichting van de Militaire Luchtvaart collectie is 'slechts een schim van die in Kamp van Zeist', schrijft een geënquêteerde. Anderen noemen de presentatie onoverzichtelijk en ver onder de maat. Algemeen ervaart 14% van de respondenten in de expositie een onbalans tussen land en luchtmacht. Nog afgezien van het ontbreken van een museale lijn in de expositie, wat een rommelige indruk geeft, is van enige connectiviteit tussen land- en luchtmacht geen sprake. Zeker is dat de hardware interessanter had kunnen worden opgesteld. Het zal weinigen verbazen dat niet minder dan 28% van de respondenten méér vliegtuigen in het nieuwe museum had willen zien. Het museum staat op de oudste vliegbasis, notabene de geboortegrond van de luchtmacht. Anderzijds komt het de onderzoekspopulatie voor dat er nog genoeg ruimte is voor meer vlieg tuigen. Er is een aantal suggesties gedaan om alsnog vliegtuigen tentoon te stellen die thans in het depot zijn opgeslagen. En er zijn niet alleen voor het Nederlandse air minded publiek, maar toch zeker ook voor de wijde Soesterbergse regio voldoende en respectabele argumenten om het Amerikaanse vliegtuiglijntje weer helemaal in oude glorie te herstellen. Het vliegveld bestaat meer dan 100 jaar en het Amerikaanse De Spitfire Mk.IX H-T

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 57