Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Opgenomen zijn de Cadettenalmanakken die zijn verschenen tussen 1830 en 1940. De almanakken, die aanvankelijk jaarboekjes heetten, geven inzicht in het leven op de Koninklijke Militaire Academie, het cadettencorps en alle verenigingen.

Men vindt lijsten met namen van cadetten, officieren, onderofficieren en docenten op de KMA.

Vermeldenswaard is zeker het deel “Mengelwerk” in de almanakken, waarin uiteenlopende historische en literaire bijdragen te vinden zijn.

Meer collecties zijn te vinden op onze website: https://nlme.nl/