i42 male verjaagdeen volgde de marscli op den Hundsriick tot Talfanglatende Sctrre-Loiiis drie uren op de regterhand liggen." De Commandant van Sarre-Louis zond een groot detachement van de vier regimenten die in die plaats lagen langs den Hundsriick om te re- cognosceren 3 maar hetzel ve heeft zich van ons detachement niet laten zien." Den igen marscheerde het detachement van Talfang door den Höhenwalden kwam camperen tot Mörbacli Den 20 rustdag/' Den 2i naar Lösbeuren twee uren van Traer- bachalwaar alle de ostagiers gebragt werden en overgegeven aan den Brigadier d'Abbxdy die al daar commandeerde." ,5 Den 22 en 23 rustdagen." Den 24 naar Capelle den 2Ö rustdag." ;5 Den 26 naar Bechenbach ,5 Den 27 naar aldesch 's nachts kwamen eeni- ge partijen in het bosch rondom onze wachten rodeeren, maar durfden niets ondernemen." 55 Den 28 passeerde het detachement door een groot bosch van twee uren lang, en vervolgens de Moe- sel bij Coblentzen campeerde tot Neuendorf, een half uurtje van die stad." Den 29 en 3o rustdagen de Generaal ging met

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 170