C 181 c. GEDETACHEERDE OFFICIEREN. Kapiteins der Infanterie Kapitein der Artillerie Kapitein der Genie L. T. E. W. Bb. van Boecoi'. G. C. E. van Daa- 1EN. T. de Groot. J. P. Delprat de func tie waarnemende van Eersten Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde. Ritmeester der KavallerieN. S. Rambonnet. Kapitein bij den Generalsn Staf: H. F. Bn. Forstner vak Dameenoij Ridder der WurtembOrde van Ver- diensten. {C. J. de Bonnier. D. J den Beer Poor- tugael. C II. M. VAN MeüRS. P. II. van der Meu ren (-J-) Eerste Luitenants der Artillerie Tot Kapitein bevorderd bij Best. van 16 Aug. 1829. Tot Eersten Luitenant bevorderd bij Besl. van 16 Aug. 1829. (f) De Eerste Luitenant Goijot bij Besl. van 24 Mei, benoemd tot Kapitein-Adjudaut van Z. Exc. den Gouverneur- Generaal van Neêrlands Indié'. i3.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 213