Personeel der Akademie. MISSTELLINGEN. Naamlijst van Ijet Personeel der Akade mie op den 5isten December 1829. Naamlijst der Kadetten die in den jare 1829tot Officieren bij het leger of Beambten van den Waterstaat zijn voor gedragen of aangesteld. die in den jare 1829, 0111 andere redenen de Akade mie hebben verlaten Verdeeling der Kadetten in dienstvakken en studiejaren, op den 5i5ten Decem ber 1829 Bladz. 190. Ia sommige exemplaren staat de Kadet Quak ers VAN Ueford j onder de Kadetten der Infan terie. De naam van deze moet lrier worden uitgenomen. Bladz. 191. Bij de Kadetten der Artillerie moet worden gevoegd: Quarks van IJfford. 3. (II.) Bladz 201, Artillerie, 2de studiejaarstaat9, lees: 29. Artillerie, 1ste studiejaarstaat: 29, lees: 9. J> 179. 197. 199' 35 '2014

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 235