YERYOLG. VOORWERPEN. g H A anmerkingen S (- 75 (5 C/5 M TIJD NA WELK WEDEROM EEN STUK MOET WORDEN VER STREKT. W H co ca Jaar. Maand- Zakdoeken (gekl. tevens tot naclitdas- sen en hoofddoeken dienende, waaron der 4 stuks van klei nere soort. Stuks. 12 bij de intrede en 6 na verloop van twee jaren. sokken £12 bij de in- paren 5 trede, en 6 wollen na verloop of ka- van zes loenen. 'maanden. j £4 bij de in- Hand- treïle, en 2 doeken-V'a Vel;'00p Ivan twee 'jaren. /'zonderspos ren zoo Halve 1 als door de laarzen/ onder-o ffï. lderV. Art. I gedragen 'worden. 1 Hooge schoenen. 2 6 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 105