AUGUSTUS, Oogstmaand, 51 dagen. Zon in de Maagd tip den 25"on, gaat op ten 5, onder ten 7 ure. 1 Woensdag. 2 Donderdag, 5 Vrijdag. 4 Zaturdag. 5 Zondag. 6 Maandag. 7 Dingsdag. 8 Woensdag. 9 Donderdag. 10 Vrijdag. 11 Zaturdag. 12 Zondag. 13 Maandag. 14 Dingsdag. 15 Woensdag. 16 Donderdag. 17 Vrijdag. 18 Zaturdag. 19 Zondag. 20 Maandag. 21 Dingsdag. 22 Woensdag. 25 Donderdag. 24 Vrijdag. 25 Zaturdag. 26 Zondag. 27 Maandag. 28 Dingsdag. 29 Woensdag. 50 Donderdag. 51 Vrijdag. Verjaring vanPrins Alexander twee den zoon van den Prins van Oranje, (den 5) Verjaring van Prinses Wil- helmina dochter van Pr. Frederik. Maria Hemelv. Verjaring van Prins Willem zoon van Prill S FREDERIKffeZ' Nederlanden. (den 24) Verjaring van Z. M. den Ko ning der Neder landen. Volle Maan. Zondag den 5dcn 's avonds ten 10 ure 45 minuten. Laatste Kwart. Zondag den I2d«n namiddag tenl ure 48 minuten. Nieuwe Maan. Maandag den 20st8n 's morgens ten 4 ure 46 minuten. Eerste Kwart. Dingsdag den 28stcn 'smorgens ten9 ure 14 minuten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 28