59 Tweede Studiejaar. C. W. van Dedem G. G. van der Hoeven J. P. IIoltzschue J. A. Kool A. B. Mentz (Waterstaat) P. J. de Quartel (Waterstaat), J. W. van Stpestein. Eerste Studiejaar. J. P. de Bordes H. J. G. Haesebroek W. T. G. L. van Hooff D. J. JORDENS G. Kuyper Hz.. Op eene vereerende wijze werd dit personeel ver meerderd door de tegenwoordigheid van Z. H. Prins Willem van Saksen Weimaroudsten zoon van Z. D. H. den Hertog Bernhard van Saksen Weimar en Eersten Luitenant der Infanterie (later bij het Korps Mineurs en Sappeurs)die op den 19. November bij het Instituut aankwam om de lessen voor de Genie bij te wonen gelijk zulks door Z. H. onafgebroken gedaan is. Voor het onderwijs der Kadets voor den Waterstaat was de Heer Adspirant-Ingenieur L. Rysterborgh be noemd die op den 6dcu Januarij 1854 zijne lesse opendeen kort daarop tot Ingenieur der 2d0 klasse van den Waterstaat werd bevorderddoch bij het einde van dit Studiejaar van zijne betrekking tot de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 71