5 beter kennenen die van het heden, die met ons hare geheimen beter zullen leeren doorgronden, dan wij thans doen. Gun deze regelen een blik van tevredenheid, want het is ons niet onbekend, dat op ons thans de woorden van onzen grootenonzen geniaalsten dichter van toepassing zijn: De knappe lui van wederzij' Zien op u neer met medelij'. Eerst in 1828 is het kasteel, dat eeuwen lang tot woonplaats gestrekt had aan de Heeren van Breda en tal van doorluchtige vorsten, voor het grootste gedeelte genoeg veranderd om het te kunnen gebruiken tot ,,een leerschool, waar de zonen van ons vaderland de kennis komen verwerven, die noodig is om het zwaard te mogen trekken voor Oranje en Nederland" en tevens om het bijna onherkenbaar te maken. Vóór dat jaar moet op de plaats, waar wij nu nog een hecht steenen hoofdgebouw met een ruime binnenplaats en twee uitgebouwde vleugels kennen, een gansch ander en uit den aard der zaak veel schooner bouwwerk gestaan hebben, dat niet alleen meermalen tot steun, maar voortdurend tot sieraad diende van Breda. Geheel verschillend waren toenmaals ook de terreinen rondom dat hoofdgebouw. De vesting werken waren zeer eenvoudighet eigenlijke woonhuis, het kasteel, lag aan de linkerzijde vaneen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 107