39 MOORDAANSLAG OP EENIGE OFFICIEREN IN DE BINNENLANDEN VAN PALEMBANG IN 1849. 1849, ,,cc. 30 jaren geleden" op Indisch territoir! Is liet wonder dat er van dien tijd niet veel perso nen, toen reeds mannen, meer tot het rijk der levenden behooren Stellig niet, en deze over weging voert mij er toe, u thans een gebeurtenis te verhalen, waaraan ik niet alleen een werk zaam, bedrijvend, maar ook een zeer lijdend aan deel nam; behalve mijn persoon zijn er, zoover mij bekend en hier te lande aanwezig, nog twee officieren in leven, die, zoo ik in mijne mede- deeling mijne fantaisie wat te vrij laat werken, wel zoo goed zullen zijn, mij op de vingers te tikken en mij binnen de grenzen der werkelijk heid te brengen. Genoeg, ook voor mij is dit een band om mij tot de zuivere, naakte waarheid te bepalen. Ik was dan in het begin wan 1848 naar Tebing Tinggi (steile of hooge oever) verplaatst met op dracht daar een definitief kampement te bouwen. Die plaats was tien jaren vroeger door eene, uit civiele en militaire sommiteiten samenge stelde, commissie uitgezocht en aangewezen als de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 141