104 geloof dat jij „haas vreet" voor de repetitie." Leg toch niet te zwammen"; voor die repetitie weet ik mijn ..bullen" veel beter dan jij; jij kunt je ten minste gerust laten kisten". ,,Maar, jij hebt 'm immers niet om gehad" op dien fuif bij je grootmoeder; in ieder geval moet je nu maar naar den „ziekenstal" gaan; ik zal gauw een „bonnetje" schrijven om je op te zoeken; er zijn nu nog al veel „oudjes," dan kan je ten minste „een potje" opzetten; maar ik zal eerst eens dien neef van me, „dien baar", bij je sturen om jou met zijn „moppen" te amuseeren."„Wat zit je toch altijd over dat „dokstukje" over je „op te snijen."„Blazen op 23", komt op eens de muziekdirecteur uitbulderen, en maakt daar door een einde aan de door ons beluisterde cadettentaal.-— „Gang" met dien man, die mij een vers zou maken," wordt een baar toegeroe pen. „Nou, wil je het nu haast gelooven dat die „schetteraar" je voor den gek houdt; nu „ben je 'm toch ook een puntje.",,'t Is een „typisch" goede kerel; maar als hij het niet maakt zullen wij hem van avond maar eens „keeren." Het laatste dat wij nog hooren roepen, is, „caram bole gelijk; maak hem nu niet zoo vuil uit" bij het billard aan de linkerzijde van de amusements zaal, en daarop gaan wij weg, en voor goed het goed het gebouw uit. -De avond- zal wel juist als de morgeneigenoefening zijn en de drukte op de slaapzaal kunnen wij ons na het bezoek op de amusementszaal best voorstellen. Op het voorplein gekomen, hooren wij den vroolijken „cadetten-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 198