I M. G. E. L. von Schauroth, G. J. H. Bruijnis J. W. J. van der Moore, F. W. van Bloemen Waanders, F. G. H. Vlasblom, Infanterie. Genie. G. J. Gassa, A. Schaefer,. W. A. J. T. Zelle, Eervol ontslag verleend Aan den Cadet-Korporaal Jhr. W. K. J. van Oldenbarneveld gend. Witte Tullingh van het 4e Studiejaar Artillerie h. 1.1. den lsten Juni 1878, (op verzoek). Aan den Cadet L. R, Wentholt van het le Studie jaar Infanterie h.t.l. den 26sten Juli 1878, (op ver zoek). Aan den Cadet G. J. Roosegaarde, van het lestudie jaar Artillerie O.-I., 28 October 1878. (op verzoek). C. D. J. van der Star, van het wapen der Artillerie O.-I. bij de Infanterie O.-I., 24 Septem ber 1878, (op verzoek). G. M. P. Scheuer van het wapen der Genie O.-I., bij de Infanterie O.-I., 5 October 1878 (op verzoek). H. L. A. Mathon, van het wapen der Infan terie h.t.l., bij de Cavalerie h.t.l., 5 Oct. 1878 (op verzoek). Overgeplaatst LVI O ZL CD

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 60