xcv KEGELCLUB: »R. 0. H. D. a:' Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie R. B. A. N. de Quay. i President, W. Lasonder. Secretaris, R. C. Bakker. PenningmeesterH. W. van Kerkwijk. Leden J. J. Donner. W. P. Tielenius Kruijthoff. H. G. Keppel Ilesselink, II. J. Repelaer. A. Rietveld. G. B. F. van der Schoot. II. L. van Hoogstraten. CADETTEN-FOOTBALL-CLUB VELOCITAS." Opgericht 27 Januari 1894. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie Jhr. II. W. Storm van 's Gravesande. PresidentF. H. Dolleman. Secretaris., J. II. A. de Voogt. Penningmeester, W. P. Tielenius Kruijthoff, Bestuur. Captain, C. A. Remmert. 2de W. IL Cassa. Comm. v. h. materieel, II. A. II. Gerth v. Wijk.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 101